Author Archive

Kao što Otac ima život u sebi …

Oct 24, 2013 No Comments

Koliko života je Isus imao u sebi? Čudno pitanje? Naprotiv, izuzetno važno pitanje, a videćemo i zašto. Naime, postoji jedna rečenica Duha Proroštva koja se često koristi kao navodno nepobitan dokaz da Isus nije zaista Sin Božji, odnosno da nije dobio život od Oca. “U Hristu je život, originalan, neposuđen, nederiviran.” (Čežnja Vekova 530.4) Na […]

Read more

Ako si Sin Božji …

Oct 23, 2013 No Comments

Kad je izbila pobuna na nebu, Lucifer, anđeo zaklanjač, koji je stajao prvi po časti do Hrista, postao je ljubomoran zbog časti koju je Isus Hrist, kao Sin Božji primao od Oca i od svih stvorenih bića. Otac je kroz svog Sina stvorio sve i predao sve u ruke Hristu. Odredio je da ko vidi […]

Read more

Ti si Hrist, Sin Boga Živoga.

Oct 20, 2013 No Comments

Svedočanstvo Jovana Krstitelja da je Isus jagnje Božje koje uze na se grehe sveta, je uticalo na mnoge njegove sledbenike da pruže šansu ovom nenametljivom stolaru iz Nazareta da ih uveri u svoju misiju i autoritet. Međutim, kada je Jovan Krstitelj bačen u tamnicu i pogubljen, mnogi od onih koji su verovali da je Jovan […]

Read more

Pisano je!

Oct 12, 2013 No Comments

“I pristupi k Njemu kušač i reče: Ako si Sin Božji, reci da kamenje ovo hlebovi postanu. A On odgovori i reče: Pisano je: Ne živi čovek o samom hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih.” Matej 4:3-4 U trenutku kada je Isus nakon 40 dana posta, doslovnog ne jedenja i pijenja, fizički […]

Read more

Glasna vika je počela još 1888.

Oct 10, 2013 No Comments

Jedna od dominantnih zabluda koju danas čujemo sa katedri je da vreme glasne vike još nije došlo i da pozni dažd tek treba biti izliven u budućnosti i u skladu sa tim, često se organizuju dani molitve za izlivanje poznog dažda. Međutim, iako naizgled nema ništa loše u tome da se molimo za pozni dažd, […]

Read more

Zašto ovaj blog?

Sep 25, 2013 No Comments

Istina o Božjoj prirodi je kamen temeljac verovanja svakog hrišćanina. Isus kaže da je poznavanje pravog Boga život večni. Istina o Bogu, Ocu, i njegovom jedinorodnom Sinu Isusu Hristu je bila jedno od temeljnih verovanja Crkve Adventista Sedmog Dana skoro 100 godina. Na žalost, samo par decenija nakon smrti Božjeg proroka, Ellen White, doktrina o […]

Read more