Naslovna Čvrsti temelji naše vere

Čvrsti temelji naše vere

“Mnogi naši ljudi ne razumeju kako su čvrsto položeni temelji naše vere. Moj suprug, starešina Džozef Bejts, Otac Pirs, Starešina (Hiram) Edson, i ostala koji su bili željni, plemeniti i istiniti, su bili među onima koji su, posle 1844-te, tražili istinu kao skriveno blago. Sretala sam se sa njima i molili smo se i proučavali ozbiljno. Često smo ostajali do kasno u noć, a ponekad i celu noć, moleći za svetlost i proučavajući reč. Ponovno i ponovno su se ova braća okupljala da proučavaju Bibliju, da bi naučili njeno značenje i da bi bili spremni da ga propovedaju sa silom. Kada su došli do tačke proučavanja gde bi rekli, “Ne možemo učiniti ništa više,” Duh Gospodnji bi došao na mene, ja bih bila odneta u viziji i jasno objašnjenje stihova koje smo proučavali bi mi bili pokazani, sa uputstvom kako ćemo raditi i propovedati efektivno. Tako je data svetlost koja nam je pomogla da razumemo Pisma u vezi Hrista, Njegove misije i Njegovog sveštenstva. Linija istine koja se pruža od tog vremena do vremena kada ćemo ući u Božiji grad, mi je pojašnjena, i ja sam predavala drugima instrukcije koje je meni Gospod dao.” {E. G. White, Selected Messages Book 1, pp. 206, 207. 1904}

Vodeće tačke naše vere kako ih držimo danas su čvrsto ustanovljenje. Tačka za tačkom je jasno definisana i sva braća su došla u harmoniju. Cela družina vernika se ujedinila u istini. Bilo je i onih koji su dolazili sa čudnim doktrinama, ali mi se nikada nismo plašili da se susretnemo sa njima. Naše iskustvo je čudesno uspostavljeno otkrivenjem Svetog Duha.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 3, p. 413. 1903}

“Kao narod moramo stojati na platformi večne istine koja je izdržala testove i sud. Moramo se držati čvrstih stubova naše vere. Načelo istine koje nam je Bog otkrio su naši jedini i istiniti temelji. Oni su nas učinili onim što jesmo. Prolazak vremena nije umanjio njihovu vrednost.– Special Testimonies, Series B, No. 2, p. 51. (1904.) {E. G. White, Counsels to Writers and Editors, p. 52}

Ni jedna linija istine koja je učinila narod Adventista Sedmoga Dana, ne sme biti oslabljena. Imamo stare putokaze istine, iskustvo i obavezu, i moramo stajati čvrsto u odbrani naših načela pred svetom.” {E. G. White, Testimonies for the Church Volume 6, p. 17. 1901}

“Poruke svih vrsta su date Adventistima Sedmog Dana da zauzmu mesta istine koje su, tačku po tačku, bile istražene proučavanjem uz molitvu i potvrđene čudotvornom silom Gospodnjom. Ali obeležja koja su nas učinila onim što jesmo, moraju biti sačuvana i biće sačuvana kao što je Bog naznačio kroz Njegovu reč i svedočanstvom DuhaOn nas poziva da čvrstu držimo, stiskom vere, fundamentalna načela koja su bazirana na neupitnom autoritetu.” {E. G. White, Selected Messages Book 1, p. 208. 1904}

„Zapisi iskustava kroz koja je prolazio Božiji narod u ranoj istoriji našeg rada moda biti reizdana. Mnogi od onih koji su od tada prihvatili istinu ne znaju način na koji Bog radi. Iskustva Vilijama Milera i njegovih saradnika, kapetana Džozefa Bejtsa i drugih pionira Adventnog pokreta, moraju biti sačuvana pred našim narodom. Knjiga strašine Lofborova mora dobiti više pažnje. Naši vodeći ljudi moraju videti šta može biti urađeno da bi ova knjiga cirkulisala.“ {E. G. White, Manuscript Releases Volume 17, p. 344. 1903}

“Teret upozorenja koje će doći Božijem narodu, je treća anđeoska poruka. Oni koji proučavaju da bi razumeli ovu poruku uvideće da reč Gospodnja neće podrivati temelje i stubove vere koja je načinila od Adventista Sedmoga Dana ono što jesu danas. — Manuscript 31, 1896. {E. G. White, Selected Messages Book 2, p. 103. 1896}