Naslovna James Edson White (1849 – 1928)

James Edson White (1849 – 1928)

James E. White

James E. White

Džejms Edson je bio drugi sin Džejmsa i Elen Vajt. Savladao je zanat u štampariji pri kancelariji Review and Herald-a, gde je počeo da radi sa svega 15 godina. Apel njegove majke da Adventisti Sedmog Dana počnu aktivni misionarski rad za crnce je uzburkao njegovo srcce i on se uputio da lično radi na obrazovanju u evangelizaciji na dubokom jugu. Ovo je izveo tako što je isplanirao misionarski brod na reci, koji se pokazao kao inovativan i veoma uspešan.. Osećajući stalnu potrebu za sredstvima za misionarski rad, Vajt je napredovao pišući i zdavajući knjige, dvanaest ukupno, od kojih je nekoliko prevedeno na nekoliko stranih jezika. Među njima je i Dolazak Kralja, koja je mnogo godina bila vodeća knjiga po izdanjima koje su Adventisti Sedmog Dana izdali na temu drugog dolaska.

“Anđeli su, s toga, stvorena bića, neminovno nižeg reda nego njihov Stvoritelj. Hrist je jedinorodni od Boga.” {J. E. White, Past, Present and Future, p. 52. 1909}

Samo jedno biće u univerzumu, pored Oca, nosi ime Božje, a to je Njegov Sin, Isus Hrist.” {J. E. White, The Coming King, p. 33, 1911}