Naslovna Ellen White Rane Godine 1827 -1862

Ellen White Rane Godine 1827 -1862

Ellen G. White

Ellen G. White

Elen, i njena sesra bliznakinja Elizabet, rođene su 26. Novembra 1827-me, od oca Roberta i majke Junis Harmon. Porodica je imala osmoro dece, pa je njihov dom bio živo i interesantno mesto. Porodica je živela na maloj farmi blizu sela Goram u Mejnu, na severoistoku SAD. Ipak, nekoliko godina po rođenju bliznakinja, Robert Harmon je digao ruke od zemljoradnje i sa svojom porodicom se preselio u grad Portland, 18 kilometara istočno. U noći 13-og Novembra,1833-će Elen (Imala je skoro 6 godina), spavala je dok su zvezde padale, koje su izazvale novo interesovanje za proročanstva koja su dala podsticaj Adventnoj doktrini. Sa devet godina, Elen je zadesila nesreća koja će joj promeniti život. Dok se vraćala iz škole jednog poslepodneva, doživela je jaku povredu lica kada ju je pogodio drug iz razreda kamenom u lice. Tri nedelje je bila u nesvesti, a u kasnijimgodinama je imala velikih muka koje su bile rezultat te teške povrede nosa.

Marta 1840-te, dvanaestogodišnja Elen (Tada je bila Metodistkinja) prisustvovala je predavanjima Vilijema Milera od drugom Hristovom dolasku. Dve godine kasnije je prisustvovala drugom predavanju koje je održao u Portlandu. Istine od kojih zaigra srce propraćene ubeđenjem Duha imale su efekat i članovi porodice Harmon su postali vernici u Drugi Dolazak. Nedugo zatim, Enel i njena porodica su izbačeni iz metodističke crkve zboh njihove vere u Sapsitelja koji će ubrzo doći.

1844-ta je bila najsrećnija godina u životu Elen. Njeno srce je bilo puno stlakog iščekivanja. Elen je imala 16 godina kada je prošla kroz razočaranje 22-og, Oktobra, 1844-te. Iako jako razočarana, nije bila obeshrabren.

Nedugo nakon razočaranja 1844-te, iste godine decemra data joj je prva vizija. Dat joj je uvid u put Adventista ka Svetom Gradu (vidite Early Writings pp. 13-20). “Prenesi ostalima ovo što sam ti otkrio” je bila instrukcija koja je data Elen. Prenela je viziju maloj skupini u Portlandu, koja je tada potpuno verovala da je poruka od Boga.

U međuvremenu, fanatizam se širio. Pd Božjim vođstvom i zaštitom ova 17-to godišnja žena se trebala suprotstaviti fanatizmu. Neki su i dalje verovali da se proročanstvo ispunilo 22-og, Oktobra. Mnogo veća grupa je verovala da su pogrešili datum. Ova fanatička učenja i dela su podelile grupu koja se držala uverenja da je proročanstvo ispunjeno 22-og, Oktobra.

Bilo je i onih koju su strpljivo čekali svetlost da bi dobili pravo razumevanje svoje pozicije i rada. Ovi su kasnije postali duhovni praoci Crkve Adventista Sedmog Dana.

Elen je putovala u društvu svoje starije sestre i starešine Džejmsa Vajta. Istorijska vizija “o kraju 2300 dana” (Vidite Early Writings, pp. 54-56) data je 1845-te. Ta vizija je otkrila šta se dogodilo na nebesima 22-og, Oktobra, 1844-te.

30-og, Avgusta, 1846-te, Elen je sklopila brak sa starešinom Džejms Vajtom. Starešina Vajt je bio duboko uključen u Adventni pokret u proklamovanju istine i njegov rad je blagoslovio Bog. Njihova srca su bila sjedinjena u velikom radu, i uajedno su putovali i radili na spasenju duša. Nekoliko faza fanatizma je imalo svog korena u učenju nejih da je Hrist, u stvari, došao u duhovnom smislu. Ovo učenje je toliko uzelo maha da su neki objavljivali kako ne postoji bukvalno Hristovo telo i univerzalni Bog. Ovo učenje fanatika je bilo sprovođeno od nekih do te mere da su neki osporavali da je Bog biće koje ima ličnost i formu. Vizija “kraja 2300 dana” je pomogla u borbi protiv ovih laži. Ta rana vizija je takođe potvrdila dva božanska posednika nebeskog trona.

Nebeski Bog je video za shodno da osnuje Adventni pokret na čvrstim temeljima istine. Ovaj temelj je uključivao i ispravno shvatanje Njegove ličnosti. Grupa adventista nije ostavljena da luta kroz mnoge zablude spiritista. Od najranijih vizija, Bog je osigurao Njegovu decu u realnost i poznanje Njegovog bića.. “Često sam viđala ljubljenog Isusa i on je osoba. Pitala sam Ga da li je i njegov Otac osova i da li ima istu formu kao i On. Isus je odgovorio: Ja sam preslikana ličnost mog Oca.” Videla sam da je spiritistički način gledanja oduzeo svu slavu nebesa […]”{E. G. White, Early Writings, p. 77}

Dok su boravili u Roki Hilu, Konektikat, u leto 1849-te, Džejms Vajt je počeo sa publikacijom The Present Truth, koji je bio osmostranični časopis koji je izlazio dvomesečno. Kasniji brojevi su sadržali članke iz pera Elen Vajt, kojima je ustanovila proročke poglede na budućnost crkve i pozivala na oprez i davala savete.

1851-vu godinu je obeležilo izdanje prve knjige Gđe Vajt od 64 stranice, A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White.

Dani početka Review and Herald-a 1850-te i Youth’s Instructor-a 1852, nabavke ručne prese, izdavanje časopisa u Ročesteru, Nju Jork, između 1852-1855-te, su bili veoma naporni i teški. Novca je bilo vrlo malo. Bolesti i teški gubitci su imali svoju ulogu u nevoljama i obeshrabrenjima. Ali videli su svetlo na kraju tunela kada su 1855-te verni Adventisti u Mičigenu pozvali Vajtove u Batl Krik i obećali im da će im sagraditi malu izdavačku kuću. Izgledalo je da stvari kreću na bolje.

Podaci govore da su sledećih nekoliko godina starešina Vajt i Gđa Vajt, ustanovili izdavački rad i crkvenu organizaciju i da su putovali po zemlji vozom, kočijama i sankama. Podaci govore o patnji na ledenoj zimi tokom dugih puteva kroz slabo naseljenu zemlju i o Božjoj zaštiti od mnogih opasnosti. Ti podaci su veoma obeshrabrujući dok su se nizali napadi na delo ali i ohrabrujući jer je sila Božja donela pobedu u život onoh koji su držali Subotu i uspeh u radu onih koji su vodili u napretku Adventne poruke.

Na sahrani u Ohaju, koja je održana u nedelju popodne Marta 1858-me, u Lavets Grouvu (sada Bouling Grin) državnoj školi, Gđi Vajt je data vizija dugogodišnjeg konflikta između Hrista i Njegovih anđela i sotone i njegovih anđela. Dva dana kasnije sotona je pokušao da joj oduzme život da ne bi prenela drugima ono što joj je otkriveno. Uz Božju pomoć u delu koje joj je povereno, napisala je opis tih scena koje su joj pokazanem i knjiga od 219 stranica, Spiritual Gifts, volume 1, The Great Controversy Between Christ and His Angels and Satan and His Angels, je objavljena u leto 1858-me. Knjiga je dobro primljena i hvlajena zbog njene jasne i čiste slike o silama koje su se nametale u velikom konfliktu, opisujući borbu, ali i baveći se potpunije sa završnim scenama istorije ovogo sveta.

Do jeseni 1860-te, porodica Vajt je brojala šestoro, sa četvoricom dečaka starih od svega par nedelja do trinaest godina. Najmlađe dete, Herbert, je poživeo svega nekoliko meseci, a njegova smrt je donela prvi razdor u porodični krug. Kulminacije napora da se osnuje crkva i organizacija konferencije, uz potrebu da mnogo piše, putuje i lično se zalaže, okupirale su rane 1860-te.

Biografske i ostale lične informacije u ovom delu i ostalima dolaze iz:

Testimonies for the Church Volume 1, (Ch. 1-4); Spiritual Gifts Volume 2 (Ch. 1-7) Ellen G. White: The Early Years Volume 1 – 1827-1862, By Arthur L. White (1985), (Ch. 1-4); A Brief Biography of Ellen G. White by Arthur L. White

 

Sledeće Ispitivanje Napisanog 1827 – 1862