Naslovna Spasenje u istini

Spasenje u istini

U budućnosti će se podići svakakve prevare i mi želimo čvrsto tle za naše noge. Želimo čvrste temelje da gradimo. Ni jedno slovo ne sme biti uklonjeno iz onoga što je Gospod ustanovio. Neprijatelj će donositi lažne teorije, kao što je doktrina da ne postoji svetinja. Ovo je jedna od tačaka zbog kojih će se mnogi udaljiti od vere. Gde ćemo naći sigurnost osim u istinama koje Gospod daje poslednjih 50 godina. {E. G. White, Review & Herald, May 25, 1905}

„Dozvolimo pionirima da identifikuju istinu. – Kada Božija sila posvedoči šta je istina, ta istina treba stajati kao istina zauvek. Nikakve naknadne stavke, koje se suprote istini ne trebaju biti uvažavane. Ljudi će izlaziti sa intepretacijama Svetog Pisma koje su po njima istina, ali koje nisu istinite. Istinu ovoga vremena, Bog nam je dao kao temelj naše vere. On sam nas je podučio šta je istina. Izlaziće jedan za drugim sa novim istinama koje će biti kontradiktorne svetlosti koju je Bog dao demonstracijom Svetog Duha.

Nekoliko njih je još živo koji su prošli kroz iskustva stečena ustanovljavanjem ove istine. Bog je milostivo poštedeo njihove živote da ponavljaju i ponavljaju istinu do kraja njihovog života, iskustva kroz koja su prolazili kao i apostol Jovan do samog kraja njegovog života. Nosioci standarda koji su pali u smrt imaju govoriti kroz reizdanja njihovih pisanja. Dobila sam instrukciju da se njihov glas na takav način ima čuti. Moraju se iznositi njihova svedočanstva o onome što sačinjava istinu za ovo vreme.“    Preach the Word, p. 5. (1905.) {E. G. White, Counsels to Writers and Editors, pp. 31, 32

“Nemojmo izgubiti iz vida činjenicu da su ovi ozbiljni radnici žrtvovali sve da rad napreduje. To što su ostarili i osedeli  službi Bogu nije razlog da ne utiču superiorno u odnosu na one koji imaju daleko manje znanja o tom radu i mnogo manje iskustva u božanskim stvarima. Iako stari i nemoćni da nose veći teret mlađi mogu i trebali bi da nose, njihovi savetodavci su od najviše reda. Pravili su greške, ali su stekli mudrost iz svojih promašaja; naučili su da izbegavaju greške i opasnosti i zar nisu kompetentni da daju mudre savete? Izdržali su testove i sud, i iako su izgubili nešto od svog žara, ne smeju biti skrajnuti od strane manje iskusnih radnika, koji znaju malo toga o radu i samopožtvovanju ovih pionira. Gospod ih ne drži po strani. Daje im posebnu milost i znanje

Oni koji su služili svom gospodaru kada je posao bio težak, oni koji su trpeli siromaštvo i ostali verni istini kada smo bili malobrojni, moraju biti uvek poštovani i počastvovani. Dobila sam instrukciju da kažem: Neka svaki vernik poštuje ostarele pionire koji su podneli iskušenja, teškoće i mnoge oskudice. Oni su Božiji radnici i nose veliku ulogu u izgradnji Njegovog dela.” . {E. G. White, Testimonies for the Church Volume 7, pp. 287-289. 1902}

Dobila sam instrukcije da kažem, neka svaki vernik poštuje one koje su imali vodeće uloge u ranim danima naše poruke i koji su podneli iskušenja i teškoće i mnoge oskudice. Ovi ljudi su osedeli u službi. Ne zadugo i oni će dobiti svoju nagradu….

Gospod želi da Njegove sluge koje su ostarile u službi istine ostanu verni i istiniti noseći svedočanstvo u korist zakona.

Božije oprobane sluge ne smeju biti stavljani na teška mesta. Oni koji su služili svom gospodaru kada je posao bio težak, oni koji su istrpeli siromaštvo i ostali verni u ljubavi i istini kada smo bili malobrojni, moraju uvek biti počastvovani i poštovani. Neka oni koji su doošli k istini u kasnijim godinama paze na ove reči. Bog želi da svi paze na ovo upozorenje.–Letter 47,1902. {E. G. White, Selected Messages Book 2, p. 227}

Videla sam da Bog nije zadovoljan naravlju nekih koji mrmljaju protiv onih koji su vodili najteže bitke za njih i koji su istrpeli toliko na početku iznošenja naše poruke, kada je rad bio težak. Iskusne radnike koji su radili pod teretom kada je bilo svega njih nekoliko da im pomogne, Bog poštuje; i ljubomorno čuva one koji su se dokazali vernima. Nije zadovoljan onima koji im nalaze greške i prekorevaju Božije radnike koji su osedeli u izgradnji današnje istine.” {E. G. White, Testimonies for the Church Volume 3, pp. 320, 321. 1873}

“Božija reč je vodila naše korake od 1844-te. Pretraživali smo pismo; gradili smo čvrsto; i nismo morali da kvarimo svoje temlje da bi dodavali ojačanja. Letter 24, 1907, p. 3. (To Elder A. G. Daniells, February 4, 1907.)

…Bog je objavio da će se istorija prošlosti ponoviti kada budemo ulazili u poslednju fazu našeg rada. Sve istine koje je dao za poslednja vremena moraju biti proklamovana svetu. Svaki stub koji je On utvrdio mora biti ojačan. NE možemo odstupiti sa temelja koje je Bog postavio…Sada postoji potreba da se ponovi iskustvo ljudi koji su bili delom u utvrđivanju našeg rada na početku. Ms 129, 1905, p.3. (“Steadfast unto the End, “Dec. 24, 1905.) {E. G. White, Manuscript Releases Vol. 1, p. 54}

“Istine koje su potvrđenje manifestacijom Božijeg rada moraju stojati čvrsto. Neka niko ne pokuša da izvadi ni jedan kamen temeljac iz te strukture. Oni koji budu pokušali da podrivaju temelje naše vere su među onima za koje biblija kaže “U poslednjim vremenima biće onih koji će odstupiti od istine, verujući lažnim duhovima i doktrinama đavola.”” Letter 87, 1905, pp. 2, 3. (To Elder and Mrs. S. N. Haskell, February 25, 1905.) {E. G. White, Manuscript Releases Volume 1, p. 55}