Naslovna Prividno trinitarističke izjave Ellen White Tri najviše sile

Tri najviše sile

Ellen G. White

Ellen G. White

Prividni prigovor: „Moramo sarađivati sa tri najviše sile na nebesima,–sa Ocem, Sinom i Svetim Duhom,– i ove sile će raditi kroz nas, čineći nas radnicima zajedno sa Bogom. — Special Testimonies, Series B, No. 7, p. 51. (1905) {Evangelism, p. 617}

Kratak odgovor: Tri najviše sile nisu definisane već samo nabrojane. Nema sumnje da postoje tri najviše sile na nebesima (Otac, Sin i Sveti Duh), ali ova izjava nam ne govori ništa više od toga. Da li nam ova izjava govori kakav je odnos između ove tri sile? Koristiti ovu izjavu da se dokazuje trojstvo tri jednaka, suvečna bića bi bio slab akademski rad.

Detaljan Odgovor: Tri sile mogu biti pravilno shvaćene u svetlu onoga što Elen Vajt misli. Ona je jasno razumela i učila da postoje Otac, Sin i Sveti Duh. To čini njih troje. Odnos između njih je jasnije objašnjen na više mesta u ovoj knjizi. Na primer, jasno je naznačeno da je Bog Hristov Otac.

“Bog je Hristov Otac;  Hrist je Božiji Sin. Hristu je dat uzvišen položaj. On je načinjen jednakim Ocu. Svi nebeski saveti Oca su mu otvoreni Sinu.” {E. G. White, Testimonies Volume 8, p. 268}

Na drugom mestu objašnjava Njihov odnos sa Svetim Duhom, odnosno da je On Duh Hristov:

“Neka budu zahvalni Bogu zarad Njegove mnogostruke milosti i neka budu ljubazni jedni prema drugima. Imaju jednog Boga i jednog Spasitelja, i jednog Duha—Duha Hristovog—koji će uneti jedinstvo u njihove redove.” {E. G. White, Testimonies Volume 9, p. 189}

Jasno nam govori da je Hristov Duh duša Njegovog života. On je sam život Njegovog života.

“Hrist je obećao da će, nakon svog vaznesenja, poslati svojoj crkvi kao krunski poklon, utešitelja, da zauzme Njegovo mesto. Utešitelj je Sveti Duh, —duša Njegovog života, efikasnost Njegove crkve, svetlost i život sveta. Sa svojim Duhom, Hrist šalje uticaj pomirenja i moć koja uzima greh.” {E. G. White, Review and Herald, May 19, 1904 par. 1}

“Hrist im daje dah svog sopstvenog Duha, život svog sopstvenog života. Sveti Duh ulaže sve svoje napore da radi u srcu i umu.” {E. G. White, The Desire of Ages, p. 827}

Dah Hristov je Njegov Duh i život (Jovan 20:22). Nikako ne govori o nekom drugom biću. Ovo je tačno i dosledno razumevanje “tri najviše sile na nebesima.” Otac, Sin i Sveti Duh.