Naslovna William Clarence White (1854 – 1937)

William Clarence White (1854 – 1937)

William C. White

William C. White

Vili Vajt je bio treći sin Džejmsa i Elen Vajt. Dok je rasta, slušao je pažljivo i sa sve većim interesovanjem razgovore vezane za planove i metode rada za napredak mlade crkve. Kršten je sa 12 godina, a sa radom je počeo u 20-oj godini pomažući svom ocu u štamparskom poslu. Posle očeve smrti 1881-ve, deo odgovornosti u pamaganju njegovoj majci u putovanjima i zdavaštvu je pao na njegova pleća, odgovornost koja će postepeno postati njegovo glavno zanimanje. “Pokazano mi je , takođe, da moj sin V.K. Vajt treba biti moj pomoćnik i savetnik, i da će Gospod  pustiti duha mudrosti i zdravog razuma na njega. Bilo mi je pokazano da će ga Gospod voditi, i da neće skrenuti sa puta, jer će prepoznati vođstvo Svetog Duha. Uverenje mi je dato…Gospod će biti tvoj učitelj. Sretaćeš se sa prevarnim uticajima; dolaziće u mnogim formama, kroz panteizam i druge forme neznaboštva; ali idi kuda ću te voditi, i bićeš bezbedan. Staviću Svoga Duha na tvog sina, i osnažiću ga da obavlja svoj posao. On ima duh poniznosti. Gospod ga je odabrao da obavlja bitan posao u Njegovom delu.” {E. G. White, Selected Messages Book 1, pp. 54, 55}

“U Vašem pismu tražite od mene da vam kažem kako shvatam poziciju svoje majke u odnosu na ličnost Svetog Duha. Ovo ne mogu učiniti jer nikada nisam sasvim razumeo njena učenja na ovu temu. U mom umu uvek je postojala nedoumica o njenim iskazima koji se su za moj površni način razmišljanja činili pomalo zbunjujućim. Često sam žalio što nisam posedovao tu žudnju uma koja bi rešila ovu i ostale nedoumice, a onda setivši se šta je Sestra Vajt pisala u  “Delima Apostola”, na stranici 51 i 52, koje se tiču misterija koje su suviše duboke da bi ih ljudi razumeli, ćutanje je zlato, mislio sam da je najbolje da se uzdržim rasprava i nastojao sam da usmerim svoj um na stvari koje su lake za razumeti. Dok čitam Bibliju, nalazim da je Spasitelj izdahnuo na učenike i rekao im, primite Sveti Duh. Smisao koji se dobija iz ovih stihova je u skladu sa izjavom iz Čežnje Vekova, na stranici 669, takođe i sa Postanjem 1:2; Luka 1:4, Dela 2:4, 8:15 i 10:44.  Još mnogi tekstovi mogu poslužiti kao referenca a koji su su skladu sa ovom izjavom iz Čežnje Vekova.

Izjave i tvrdnje nekih naših propovednika, u njihovim nastojanjima da dokažu da je Sveti Duh individua kao Bog Otac i Hrist, večni Sin, me zbunjuju, a ponekad i rastužuju. Jedna popularni učitelj je rekao “Možemo Ga smatrati, kao kolegu koji je ovde dole da sređuje stvari.” Moja zbunjenost je smanjena kada sam naučio iz rečnika da značenje ličnosti označavaju karakteristike.  Opisano je na taj način da sam zaključio da može postojati ličnost bez telesne forme koju poseduju Otac i Sin. Postoje mnogi stihovi koji govore o Ocu i Sinu, a nedostatak stihova koji opisuju zajednički rad Oca i Svetog Duha, ili Hrista i Svetog Duha, me je navelo da verujem da je duh bez ličnosti bio predstavnik Oca i Sina koz univerzum, i da oni kroz Svetog Duha obitavaju u našim srcima i čine nas jednim sa Ocem i Sinom.” {Letter, W. C. White to H. W. Carr, April 30, 1935}