Naslovna Potvrda naše poruke

Potvrda naše poruke

Rečeno mi je da je Gospod, svojom beskonačnom moći, sačuvao desnu ruku Svog glasnika više od pola veka, kako bi istina bila napisana, jer mi On zapoveda da ih pišem da bi se izdala u našin časopisima i knjigama. Zašto? – Zato jer da nisu sada napisana, kada pioniri veru budu umirali, biće mnogo novih u veri koji će prihvatati poruke koje imaju u sebi pogrešan sentiment i opasne zablude. Ono što poneka ljudi uče kao “posebno svetlo” je u stvarnosti varljiva greška, koja, kao kukolj među pšenicom, raste i donosi lošu žetvu. Greške ovakve vrste će biti držane od strane nekih do samog kraja ove zemlje.

Ima nekih koji se, po prihvatanju pogrešnih teorija, upinju da ih ustanove kroz kolekciju mojih pisanih izjava o istini, koje koriste, izvađene iz konteksta i izvrnute u sprezi sa greškom. Tako seme jeresi raste i postaje snažna biljka koja je okružena mnogim biljkama istine, i na ovaj način se jako radi na tome da se potvrdi ispravnost lažnih biljaka.

Tako je i sa jeresima koje su učene u Živom Hramu. (Knjiga koja se bavi panteističkim sentimentom koju je izdao J.H. Kelog.) Suptilne greške u ovoj knjizi su bile okružene mnogim divnim istinama…Zavodljive sotonine zablude podrivale su poverenje u prave stubove vere, koji su utemeljeni na biblijskim dokazima. Istina je održana planom “Ovako veli Gospod.” Ali postoji upliv mnogih grešaka, i korišćenje svetog pisma van njihovog prirodnog konteksta, sa ciljem da se potvrde zablude, koje će prevariti, ako je moguće, i izabrane…

Neka ne prođe ni jedan dan gde će se prilika da se traži Gospod svim srcem, dušom i umom izgubiti. Ako ne prihvatitmo poruku sa ljubavlju, možda ćemo biti među onima koji će videti sotonina čudesa u poslednjim danima i poverovati u njih.– Letter 136, April 27, 1906, to Brethren Butler, Daniells, and Irwin. {E. G. White, This Day with God, p. 126}

“Ne želim da ignorišem ili previdim nijednu kariku u lancu dokaza koji je formiran posle 1844-te, gde su se male družine iskrenih tražioca istine sastajale da proučavaju bibliju i da traže od Boga svetlost i vođstvo…Istina je, tačku po tačku, urezana u naše umove tako čvrsto da nije bilo mesta sumnji…Dokazi koji su nam dati u našim ranim iskustvima imaju i dalje istu silu koju su imali tada. Istina je ista kakva je douvek i bila i ni jedan stub nemože biti izvučen iz strukture istine. Ona koja je tražena iz reči 1844-te, 1845-te i 1846-te ostaje ista u svakom smislu. . Letter 38, 1906, pp. 1, 2. (To the Wahroonga Sanitarium Family, January 23, 1906.) {E. G. White, Manuscript Releases Volume 1, p. 52}

„Tih dana, Gospod nam je dao dragocena iskustva. Kada smo bili u borbi sa silama tame, kao što često i jesmo, sve smo iznosili pred našeg moćnog pomoćnika. Iznova i iznova smo se molili za snagu i mudrost. Nismo se predavali; osećali smo da pomoć mora doći. I kroz veru u Boga, neprijateljeva artiljerija je bila okrenuta protiv njega samog, veličanstvene pobede su izvojevane za istinu, a mi smo postali svesni da na Gospod nije dao svoga Duha na meru. Da nije bilo ovih posebnih dokaza Božje ljubavi, da nije manifestacijom duha stvaio svoj pečat na istinu, mogli smo postati obeshrabreni; ali dokazi božanskog vođstva, živa iskustva u vezi sa Bogom, osnažile su nas da se čvrsto borimo u bitkama za Gospoda. Verni su mogli jasnije razaznati kako je Bog mapirao njihov kurs, vodeći ih kroz iskušenja, razočarenja i žestoke borbe. Postali su jači kako su nailazili i prevazilazili prepreke i sticali bogato iskustvo svakim novim korakom. Mnogi od ovih pionira, koji su podelili sa nama svoja iskušenja i pobede, ostali su istiniti do kraja svojih života i zaspali su u Isusu Hristu.“ {E. G. White, Review & Herald, November 20, 1883}

“Svedočanstva Pionira. – Imala sam prezentaciju po pitanju prevara koje sotona donosi u ovo vreme. Dobila sam instrukciju da bismo trebali istaći svedočanstva nekih starih radnika koji su sada pokojni. Neka nastave da govore kao kroz članke iz ranih brojeva naših čsopisa. Ovi člansci bi sada trebali biti reizdati, da možemo imati živ glas Gospodnjih svedoka. Istorija ranih iskustava u radu na poruci će biti sila za izdržavanje sotoninih ingenioznih prevara. Instrukcija mi je nedavno ponovljena. Moram prezentovato ljudim svedočanstva Biblijskih istina, i ponoviti poruke koje su date godinama ranije.”– {E. G. White, Counsels to Writers and Editors, p. 26}