Naslovna Ispitivanje napisanog 1827 – 1862

Ispitivanje napisanog 1827 – 1862

Ellen G. White

Ellen G. White

Šta je Elen Vajt napisala u tim ranim godinama što nam može baciti svetlost na temu božanstva? Da li joj je Bog otkrio ove važne istine ili ne? Ispitivanje napisanog u tom vremenskom periodu će adekvatno odgovoriti na sledeća pitanja.

( Molimo Vas da zapazite sledeće: tekst u citatima je italikovan radi naglašavanja.)

 

Da li su u tim ranim godinama cirkulisali lažni pogledi o Bogu?

“Posle razočaranja 1844-te, imali smo da se borimo sa raznim vrstama fanatizma. Svedočanstva prekora su mi data za brbu protiv spiritističkih teorija. Bilo je onih koji su bili veoma aktivni u širenju lažnih ideja po pitanju Boga. Data mi je svetlost koja je ukazivala da su širili lažne ideje i dobila sam instrukciju da oni zavode duše svojim špekulacijama i teorijama o Bogu.” {E. G. White, Testimonies Volume 8, pp. 292, 293} 1904.

Ljudi koji su širili ove poglede su bili nazivani spiritistima.

 

Koje su neke od lažnih ideja o Bogu koje su predstavljene tih ranih dana?

U istočnom Mejnu, Elen je putovala i radila u atmosferi spiritista koji su alegorizovali nebesa, Boga, Isusa i Adventnu nadu. U viziji koja joj je data u Eksiteru, sredinom februara (1845) izgledalo je kao da je u prisustvu Isusa, i bila je željna da pribavi odgovore na neka vitalna pitanja (Kao što je d ali Bog ima formu ili ne?).

“Pitala sam Isusa da li Otac ima formu kao i On. On je rekao da ima, ali da je ja ne mogu videtu, jer, rekao je: “Ako bi jednom pogledala slavu Njegove ličnosti, prestala bi da postojiš.” {E. G. White, Early Writings, p. 54}

Ovo nije bila jedina prilika kada je Elen razgovarala sa Isusom i anđelom o ličnosti Isusa i o tome da li je Bog lično biće (koje su opovrgavali spiritisti). Odgovor na ovo pitanje ju je zadovoljilo u potpunosti a ono je da su spiritisti bili u ogromnoj zabludi po tom pitanju.

 

Šta su tačno spiritisti učili što je okarakterisano kao  “Lažno viđenje Boga”?

Od Džejmsa Vajta imamo neverovatno svedočanstvo:

“Način na koji su spiritisti opovrgli jedinog Gospoda Boga i našeg Gospoda Isusa Hrista je tako što su koristili staru trinitarijansku veru, da je Isus Hrist večni Bog, iako nemaju ni jedan stih da to podrži, dok mi imamo jasna svedočanstva u izobilju da je on Sin večnog Boga.” {J. S. White, The Day Star, January 24, 1846}

Čak je i Elen Vajt tih dana optuživana da uči slične stvari kao spiritisti.

“Često sam lažno optuživana da učim stvari slične spiritizmu. Ali, pre nego što je urednik časopisa “Day Star” naleteo na tu obmanu, Gospod mi je pokazao uništavajuće efekte koji će doći na stado od strane njega i drugih, učeći spiritističke ideje.  Često sam videla ljubljenog Isusa da je osoba. Pitala sam ga da li je i Njegov Otac osova i da li ima oblik kao on. Isus je rekao: Ja sam identična slika svoga Oca. Često sam viđala da je spiritistički pogled na ovu stvar oduzimala svu slavu nebesima i da su u mnogim umovima Davidov tron, i Isusa divna ličnost izgoreli u vatri spiritizma. Videla sam da će neki, koji su bili prevareni, i odvedeni na pogrešan put, biti dovedeni pred svetlo istine, ali će biti skoro nemoguće da se potpuno reše prevarnih moći spiritizma. Takvi bi trebali temeljno da ispovedaju svoje grehe i ostave ih zauvek.” {A Sketch of the Christian Experience and Views of Ellen G. White, p. 64} 1851

(Začudo, iste optužbe se i dan danas iznose na račun sestre Vajt. Optužuju je da uči trojstvo. Svi oni koji veruju da će optužbe koristiti da se revidira naša istorija pre nego što poveruju u te zaludne ideje.

Spiritizacija nebesa, Boga, Hrista i Hristovog dolaska su temelj mnogih fanatičkih učenja kojima je mlada Elen Harmon/Vajt bila pozvana od Boga da se suprotstavi tih dana. Vizije su čvrsto ustanovile ličnosti Boga i Hrista. Ovo čvrsto vođstvo je spaslo crkvu koja se rađala.

 

Da li možemo očekivati da bi Bog objavio Svoju istinu Svom glasniku, na taj način ispravljajući „pogrešne ideje o Bogu?“

Kada govorimo o periodu posle 1844-te, ona kaže: “Cela skupina vernika je bila ujedinjena u istini. Bilo je i onih koji su dolazili sa čudnim doktrinama., ali se nikada nisu plašili da im se suprotstave. Naše iskustvo je bilo čudesno ustanovljeno otkrivenjem Svetog Duha.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 3, p. 413} 1903

 

Da li je to otkrivenje svetog Duha uključivalo ispravno poznanje i razumevanje Hrista?

“Prisećajući se tih ranih iskustava, ona kaže: “Posle 1844-te, tražili smo istinu kao skriveno blago. Sastajala sam se sa braćom i proučavali smo i molili se ozbiljno. Često smo ostajali do kasno u noć, a često i celu noć, moleći se za svetlost i proučavanje Reči. […] Kada bi smo došli do tačke u poručavanju kada bi rekli, “Ne možemo učiniti ništa više”, Duh Gospodnji bi došao na mene.

Bila bih odneta u viziji i jasno objašnjenje stihova koje smo proučavali bi mi bilo dato, sa instrukcijama kako da radimo i učimo efektivno.  Tako nam je data svetlost koja nam je pomogla da razumemo Bibliju po pitanju Hrista, Njegove misije i sveštenstva. Linija istine koja se protezala od tog vremena do vremena kada ćemo ući u Božji grad, mi je pojašnjena, i prenela sam drugima instrukcije koje mi je Gospod dao..” {E. G. White, Review and Herald, May 25, 1905 par. 24}

 

Da li bi to temeljno poznanje Hrista moralo da se menja u kansijim godinama?

“Dokazi koji su dati u našim ranim iskustvima, imaju i danas istu silu kao  i tad. […]

Ono što smo tražili iz Biblije 1884-te, 1845-te i 1846-te ostaje istina u svakoj pojedinosti.” {E. G. White, Manuscript Releases Volume 1, p. 52} 1906

 

Šta je shvaćeno (i otkriveno) o Hristu u tim ranim godinama?

Vizija Elen Vajt o velikoj borbi između Hrista i Njegovih anđela i sotone i njegovih anđela je jasno otkrila identitete učesnika te borbe.

“Ali Sin Božji, koji je bio sa Ocem pre nego što je svet nastao, sažalio se na naše stanje, i ponudio se da se umeša između nas i gneva uvređenog Boga.” {E. G. White, The Youth’s Instructor, August 1, 1852 par. 6}

“Anđeli su se umešali u borbu; Sotona je želeo da pobedi Božjeg Sina i one koji su se pokoravali Njegovoj volji. Ali Bog i anđeli su odneli pobedu, a sotona i njegovi pratioci su proterani sa nebesa.” {E. G. White, Spiritual Gifts Volume 1, p. 18} 1858

I videla sam da je, kada je Bog rekao svom Sinu, Načinimo čoveka po našem obličju, sotona bio ljubomoran na Isusa.” {E. G. White, Spiritual Gifts Volume 1, p. 17} 1858

 

Ko je bio treće najviše biće na nebesima, sledeći po komandi posle Hrista (Božjeg dragog Sina)?

“Gospod mi je pokazao da je sotona nekada bio poštovan anđeo na nebu, sledeći do Isusa Hrista.” {E. G. White, Spiritual Gifts Volume 1, p. 17} 1858

 

Dakle, koliko nebeskih stvorenja ima pravo na nebeski tron?

“Februara 1845-te, imala sam viziju koja je počela u vreme Ponoćnog Plača. Videla sam tron i na njemu su sedeli Otac i Sin. Gledala sam na Isusovo držanje i divila se Njegovoj ljupkoj ličnosti. Očevu figuru nisam mogla videti, jer ga je zaklanjao oblak slavne svetlosti. Pitala sam Isusa da li Otac ima isti oblik kao i On. Rekao je da ima, ali da ga ne mogu videti, jer bi jednom kada bih ugledala slavu Njegove ličnosti, prestala da postojim.” {E. G. Harmon, Broadside1, April 6, 1846 par. 7}

 

Kada  je došlo vreme da se izvrši plan spasenja (kada su ljudi pali u greh),  ko je bio uključen u nebesku komunikaciju?

“Tuga je ispunila nebesa kada je shvaćeno da je ljudski rod izgubljen i da će svet koji je Bog stvorio biti ispunjen smrtnicima osuđenim na mizeriju, bolest i smrt i da nema bega za prestupnika. Cela Adamova porodica mora umreti. Videla sa ljupkog Isusa,  zapazila izraz sažaljenja i tuge u Njegovom držanju. Uskoro sam videla kako prilazi jarkoj svetlosti koja je okruživala Oca. Anđeo koji je bio sa mnom mi je rekao: “On je u bliskom razgovoru sa svojim Ocem.” Uzbuđenje anđela je bilo veliko dok je Isus razgovarao sa svojim Ocem. Tri puta je ušao u svetlost koja je okruživala Oca, a treći put kada je izašao od Oca mogli smo Ga videti; držao se mirno, slobodno od muke i nevolje, sijao je ljupkošću kakvom reči ne mogu opisati. Tada je obznanio anđelima da je pronađen put za izgubljen ljudski rod, da je molio Oca i da je dobio Njegov blagoslov da položi svoj život kao zalog, da nosi njihove grehe i da preuzme smrtnu kaznu na sebe […] Tada je radost, neizreciva radost napunila nebesa, i nebeski hor je pevao pesmu slavljenja i obožavanja. Dodirnuli su svoje harfe  i pevali za notu više nego što su pevali pre zbog velike milosti i snishodljivosti Boga kada je dao svog Ljubljenog da umre za rasu pobunjenika, i slava i obožavanje je izliveno pred Isusovom žrtvom kada je pristao da napusti Očevo prisustvo i odabrao život patnje i muke i umre sramotnom smrću da bi dao život drugima. {E. G. White, Supplement to the Christian Experience and Views of Ellen G. White, pp. 47, 48} 1854

“Bog je pristao da da svog jedinog Sina da umre za izgubljeni ljudski rod.” {E. G. White, The Youth’s Instructor, August 1, 1852 par. 6}

“Bila mi je pokazana velika Božja ljubav i snishodljivost kada je dao svog Sina da umre da ljudi mogu naći oproštaj i žive.” {E. G. White, Supplement to the Christian Experience and Views of Ellen G. White, p. 46} 1854

 

Da li je Ocu bilo lako da pristane i da Svog jedinog Sina, Njegovog dragog i ljubljenog da umre za rasu krivaca?

“Anđeo mi je rekao, “Da li ti misliš da je Otac predao svog dragog i ljubljenog Sina bez borbe? Ne, ne.” Čak se i Bog nebeski borio da li da pusti da krivi ljudski rod nestane, ili da da svog dragog Sina da umre za njih. […] Videla sam da je Bogu nemoguće dapromeni ili izmeni svoj zakon da bi spasao izgubljene ljude; zato je Njegov Sin morao platiti smrću za prestupe ljudi.” {E. G. White, Supplement to the Christian Experience and Views of Ellen G. White, p. 48} 1854

(Primedba: Hrist je bio pravi Sin, pre dolaska na zemlju, što objašnjava Božju borbu. Bila je to prava borba pravog Oca da pusti pravog Sina.)

“Isprva se anđeli nisu radovali, jer njihov zapovednik nije zatajio ništa od njih, već je otvorio pred njima plan spasenja. Isus im je rekao da će stati između Božjeg gneva i palog čoveka, da će nositi greh i prezir i da će Ga mali borj primiti kao Sina Božjeg.” . {E. G. White, Spiritual Gifts Volume 1, pp. 23, 24} 1858

 

Ko je Mihajlo i ko je Njegov Otac?

“Videla sam da je Mojsije umro, ali je Mihajlo došao i dao mu život. Sotona je tražio telo kao svoje, ali je Mihajlo vaskrsao Mojsija i odveo ga na nebesa. Đavo se trudio da zadrži njegovo telo, gorko psovao na Boga, proglasio Ga nepravednim, jer mu je uzeo plen. Ali Mihajlo ga nije prekorio, iako je kroz njegovo iskušenje i silu Božji sluga pao. Hrist je krotko odgovorio, Gospod te prekoreva.” {E. G. White, Spiritual Gifts Volume 1, p. 43} 1858

 

Kako je Isus (istiniti svedok) Sin Oca?

“Kaže svedok istinit, jedinorodni od Oca, “Blago onima koji tvore zapovijesti njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.” Otkrivenje XXII, 14.” {E. G. White, Review and Herald, June 10, 1852 par. 17}

 

Rezime:

Iz kratkog pregleda ranih radova nalazimo da je Bog otkrio neke osnovne istine o sebi i svom Sinu. Ove istine su trebale da ustanove njegov narod na čvrstim i trajnim temeljima vere.

Iz ovih kratkih i ranih dokaza, naučili smo sledeće:

 • Lažne ideje o Bogu su cirkulisale nedugo posle 1844.
 • Ovi spiritisti su promovisali doktrinu trojstva.
 • Pioniri se nisu plašili da se suprotstave ovim lažnim teorijama.
 • Proučavanje Biblije i Božja otkrivenja su poslužila da se isprave ove greške.
 • Bog je otkrio da je osoba koja ima formu, kao i Njegov Sin.
 • Pioniri su razumeli ko je Hrist po Bibliji.
 • Duh Proroštva je potvrdio ovo razumevanje (Jedinorodni Božji Sin).
 • Samo su Otac i Sin sedeli na nebeskom tronu, sledeći je bio Lucifer.
 • ŸLucifer je na nebesima mrzeo Božjeg Ljubljenog Sina.
 • ŸSavet za iskuplenje čoveka je bio između Oca i Sina.
 • Otac je pristao da da svog dragog Sina da umre za nas. 
 • ŸČak je i za Oca bila borba da preda Svog Sina  da pati i umre za iskupljenje ljudskog roda.
 • Hrist je rekao anđelima da će Ga mali broj ljudi prihvatiti kao pravoga Sina Božjeg.