Naslovna Zašto ovaj blog?

Zašto ovaj blog?

Istina o Božjoj prirodi je kamen temeljac verovanja svakog hrišćanina. Isus kaže da je poznavanje pravog Boga život večni. Istina o Bogu, Ocu, i njegovom jedinorodnom Sinu Isusu Hristu je bila jedno od temeljnih verovanja Crkve Adventista Sedmog Dana skoro 100 godina. Na žalost, samo par decenija nakon smrti Božjeg proroka, Ellen White, doktrina o Trojstvu, pod izgovorom ‘progresivnog’ otkrivenja istine, je zamenila istinu o Bogu, Ocu, i Njegovom Sinu. Ja sam kao i većina adventista dugo godina prihvatao ovu doktrinu o trojedinom Bogu zdravo za gotovo. Na prvi pogled izgleda logično, ‘cela crkva’ je prihvata kao nešto nepobitno, a i verovao sam, pogrešno, da je Ellen White isto verovala u nju i učila je. Ja lično, moramo da priznam, sam u prošlosti, revno branio ovu doktrinu od ‘otpadnika’ u našoj crkvi. Verovao sam da sam ovu temu dovoljno dobro proučio i utvrdio njenu istinitost i utemeljenost na osnovu Biblije i Duha Proroštva, ali činjenica je bila da je moje proučavanje bilo samo površno i da nikada nisam detaljno i na kolenima proučio svaki argument za i protiv, da utvrdim da li je potpuno u skladu sa Svetim Pismom.

Božjom milošću, kada je došlo vreme, spletom okolnosti sam se suočio sa nekim činjenicama koje su duboko uzdrmale moje pouzdanje da je doktrina o trojedinom Bogu biblijska. Božjom blagodaću, ovaj put sam uložio jako mnogo vremena i truda u istraživanje ove teme i nedeljama bio na kolenima u agoniji, pored kreveta pred spavanje, tražeći od Gospoda da me zaštiti od svake lažne nauke, da mi pokaže istinu i utvrdi moje stope u istini i samo istini. Ovim ne želim da impliciram da oni koji i dalje veruju u ovu doktrinu nisu dovoljno proučavali i molili se, da nisu iskreni, ili da su proučavali ovu temu manje od mene, te da stoga neko mora prihvatiti moje mišljenje i zaključke. Naprotiv, bio bih najnesrećniji kada bi bilo ko prihvatio bilo šta što se nalazi na ovom blogu kao istinu bez da lično uloži trud proučavajući Sveto Pismo, vapeći na kolenima Gospodu za osvedočenje Duha Svetog u istini. Moram priznati da ni meni samom nije bilo lako prihvatiti ono što je moje istraživanje Svetog Pisma i spisa Duha Proroštva otkrivalo. Ono što su me Duh i Spisi osvedočavali se kosilo sa onim što sam verovao zadnjih 20 godina, od kako sam prihvatio Adventizam.

Ipak, ovo nije samo moj slučaj, mnogi su u strahu i da počnu da proučavaju ovu temu. Neki neobjašnjivi strah se javlja u svakome ko i pomisli da doktrina o Trojstvu možda, samo možda, ipak nije istinita, i mire svoju savest prihvatajući dogmu koja je prihvaćena od većine. Jedan od razloga zašto je ova nauka toliko jaka leži u činjenici da je samo mali broj dela Duha Proroštva preveden na naš jezik, a osim toga, u adventističkim knjigama koje se bave doktrinom o Trojstvu, mnogi njegovi tekstovi gde govori o ovoj temi su izvađeni iz konteksta, isečeni, čak nekada i promenjeni, kako bi izgledali kao da podržavaju doktrinu o trojedinom Bogu. Dragi brate ili sestro, ja te pozivam kao čitaoca ovog bloga da svaku reč proveriš Svetim Pismom i Duhom Proroštva, na kolenima.

Isusov dolazak

Isusov dolazak

Svestan sam da je ova tema izuzetno osetljiva, ali isto tako i izuzetno važna. U stvari, moje je mišljenje, da je u ovom trenutku, pred sam Hristov dolazak, ovo najvažnije pitanje u Crkvi Adventista Sedmog Dana. Neko će možda reći da mi imamo toliko puno drugih, ‘važnijih’ problema u crkvi, ali dozvolite mi da ustvrdim da svi naši problemi, kao crkve, potiču iz činjenice da smo odstupili od temeljne doktrine o Ocu i Sinu. Možda će vas to začuditi. Možda za ovaj problem nikada niste ni čuli, ili ste čuli ali mislite, kao mnogi sa kojima sam razgovarao, da ona nije bitna. Možda ćete se setiti mnogih drugih gorućih pitanja koja dele našu crkvu sa kojima se skoro svakodnevno susrećete.

Cilj ovog bloga je da pokušamo da vam predočimo važnost ove teme, kao i da vam omogućimo pristup informacijama koje će vam pomoći da donesete ispravnu, informisanu, odluku o temi za koju Isus kaže da je život večni. Ovo je izuzetno važno zato što bez ispravnog razumevanja Božje prirode, mi ne možemo objaviti poruku anđela iz Otkrivenja 18. glave.

Neka vas Bog izobilno blagoslovi svim darovima, na jačanje vaše vere, a Njemu na slavu.

 

1 komentara

Robert Paliska 13. Septembra 2022. - 3:26

Poštovani , hvala vam za propovijedanje Božje riječi , za traganje istine o Ocu i sinu!
Ništa me nije oslobodilo svakodnevnih patnji na ovoj našoj planeti grijeha, kao istina o Ocu Nebeskom i njegovim jedinorođenom sinu Isusu Kristu!Amen

Ostavi Komentar