Naslovna Rana iskustva

Rana iskustva

Kada je prošla 1844-ta, tražili smo istinu kao skriveno blago. Sretala sam se sa njima i molili smo se i proučavali ozbiljno. Često smo ostajali do kasno u noć, a poneka i celu noć, moleći za svetlost i proučavajući reč. Ponovno i ponovno su se ova braća okupljala da proučavaju bibliju, da bi naučili njeno značenje i da bi bili spremni da propovedaju sa silom. Kada su došli do tačke proučavanja kada su rekli, “Ne možemo učiniti ništa više,” Duh Gospodnji bi došao na mene i ja bih bila odneta u viziji i jasno objašnjenje i stihovi koje smo proučavali bi mi bili pokazani sa uputstvima kako ćemo raditi i propovedati efektivno. Tako nam je data svetlost koja na je pomogla da razumemo pisma u vezi Hrista, Njegove misije i Njegovog sveštenstva. Put istine koji se pružao od tih vremena do vremena kada ćemo ući u Božiji grad, mi je pojašnjen, i predavala sam drugima instrukcije koje je meni Gospod dao.”

Za svo to vreme ja nisam mogla da razumem logiku braće. Moj um je bio zaključan i nisam mogla da shvatim značenje svetog pisma i onoga što smo proučavali. Ovo je bio jedan od najtužnijih perioda u mom životu. Bila sam u takvom stanju dok nam se svi principi naše vere nisu razbistrili u umovima u harmoniji sa Božjom rečju. Braća su znala da, kada nisam bila u viziji, nisam razumela te stvari, ali su prihvatali, kao svetlost sa nebesa, otkrivenja koja su im data.

Mnoge greške su se rađale i iako sam tada bila malo više od deteta, bila sam slana od mesta do mesta da prekorevam one koje su držali te lažne doktrine. Bilo je i onih koji su bili pred opasnošću da postanu fanatici i Bog me je uputio da im prenesem upozorenje sa nebesa. 

Ponovo ćemo morati da se borimo sa tim lažnim doktrinama. Biće onih koji će tvrditi da imaju vizije. Kada Vam Bog da jasne dokaze da je vizija od Njega, možete je prihvatiti, ali ne prihvatajte je se bilo kojim drugim dokazima; jer će ljudi zastraniti u Americi i inostranstvu. Gospod želi da se njegov narod ponaša kao razumni ljudi i žene.