Naslovna Pioniri su verovali u Trojstvo

Pioniri su verovali u Trojstvo

Adventistički pioniri

Danas je često slučaj, kada razgovaramo sa našim teolozima sa prostora bivše Jugoslavije o doktrini  trojstva, da oni kažu da su svi pioniri (neki kažu većina), kao i Ellen White verovali u Trojstvo.

Ta tvrdnja se često koristi upravo kao potvrda da je doktrina o trojedinom Bogu ispravna i mnogi od naših vernika je prihvataju, iz nemogućnosti da sami istraži spise pionira na engleskom jeziku, kao i na osnovu ličnog poverenja u našu braću na višim pozicijama. Ali, začuđujuće, zapazimo šta naši teolozi i istoričari sa naših najprestižnijih univerziteta koji su izučavali istoriju naše crkve izjavljuju, nešto potpuno suprotno.

William Johnson  koji je dugo godina bio glavni urednik Adventist Review (bivšeg Review and Herald)

„Neki adventisti danas misle da su naša verovanja tokom godina ostala ista, ili se trude da se ugledaju na neku tačku nazad u vremenu kada je sve izgledalo u redu. Ali svi napori da se oporavi taj „Istorijski Adventizam“padaju u vodu nasuprot činjenicama naše tekovine.“ (William Johnsson, Adventist Review January 6th 1994 Article ‘Present Truth – Walking in God’s Light’, 1994)

Zapazite šta dalje kaže:

“Adventistička verovanja su se promenila tokom godina pod uticajem sadašnje istine. Najpotresnije je učenje o Isusu Hristu, našem Spasiocu i Gospodu….posmatranje Boga kao trojstvo, koje je sada deo naših fundamentalnih verovanja, nije bilo delom vere kod ranih Adventista.” (Isto)

Ovde sada moramo zapaziti ironiju, ili možda potvrdu proročkog dara Elen White. Pogledajmo jednu njenu izjavu u vezi Omega Jeresi:

“Ne budite prevareni; mnogi će otpasti od vere, slušajući zavodljive duhove i đavolje doktrine. Sada je pred nama alfa ove opasnosti. Omega će biti daleko potresnije prirode.” (Svedočanstva za Crkvu)

Johnson, da bi opisao naše “najznačajnije/najpotresnije novo učenje”, doktrinu o trojedinom Bogu, upotrebljava specifičan izraz koji je Ellen White ovde upotrebila da opiše prirodu Omega Jeresi “the most startling nature” (najznačajniju/najpotresniju prirodu).

Čitamo dalje izjave naših vođa;

“Većina osnivača Adventista Sedmog Dana ne bi mogli da se pridruže crkvi u današnja vremena ako bi morali da se slože sa Fundamentalnim Verovanjima. Preciznije, većina ne bi mogla da se složi sa verovanjem broj 2, koje se tiče doktrine o trojstvu.” (George Knight, ‘Ministry’ magazine, October 1993 page 10, ‘Adventists and Change’)

George Knight, jedan od naših najpoznatijih istoričara i profesor na Andrewsu, kaže da VEĆINA naših pionira ne bi mogli danas pristupiti crkvi (ili bi bili isključeni iz crkve ako bi se izjasnili) upravo zbog doktrine o trojedinom Bogu.

Pogledajmo pažljivo sledeće izjave:

“Da većina vodećih pionira crkve Adventista Sedmog Dana nisu verovali u trojstvo je postalo prihvaćeno kao Adventistička istorija, iako je zvučalo čudno većini Adventista kada je pre 40 godina Erwin R. Gane napisao tezu na tu temu.” Jerry Moon, ‘The Trinity’, chapter, ‘Trinity and anti-trinitarianism in Seventh-day Adventist history, page 190)

“Da li je moguće da su pioniri bili delom, ali ne i potpuno u pravu? Da li postoji biblijska doktrina o trojstvu koja se postepeno otkrivala Božjim proviđenjem Adventističkoj crkvi?Da li  prihtvatanje forme trojstva od strane Adventista predstavlja rezultat rastućeg razumevanja pisma, primer zašto su pioniri odbili formiranje veroispovesti? Ili je to jeretička greška, trag srednjovekovnog Hrišćanstva bez čvrstog temelja u pismu, tako da njeno današnje prihvatanje u crkvi predstavlja odstupanje od biblijske vere pionira?” (The Trinity, Woodrow Whidden, Jerry Moon, John Reeve, p. 191)

“U skorije vreme još jedno goruće pitanje je iskrslo: Da li je vera pionira o Božanstvu bila ispravna ili pogrešna?” (Isto)

 Ovo je veoma dobro pitanje – i ono je najpretežnije danas unutar crkve Adventista Sedmoga Dana. On dalje kaže (i ovo je ključna stvar)

“ Kako jedna struja rasudjivanja ide, ili su pioniri grešili i današnja crkva je u pravu, ili su pioniri bili u pravu a današnja crkva je otpala od biblijske istine (Isto)