Naslovna Zablude i Predrasude

Zablude i Predrasude

Na žalost, među našom braćom i sestrama kruže razne predrasude i zablude o onome što mi verujemo i šta smo navodno negde rekli.

Ovde ćemo nedvosmisleno odgovoriti na neke od tih mitova i legendi.

1. “Oni uče neke nove doktrine!”

Kategorički NE! Mi ne učimo ni jednu jedinu novu doktrinu. Ovo su doktrine koje su bile temelji verovanja naše crkve skoro 100 godina, dok ih pobornici nove teologije nisu zamenili. Nakon nekih 60 godina delovanja Božjeg proroka među Božjim narodom, počevši od 1844. i revnog istraživanja Pisma sa postom i molitvama, Ellen White i naši pioniri su bili ujedinjeni u ovim doktrinama. Proteklo je nekoliko decenija nakon smrti Božjeg proroka da nova doktrina o trojedinom Bogu utvrdi korene u našoj crkvi.

2. “Oni tvrde da Isus nije Bog!”

Ništa ne može biti dalje od istine. Mi verujemo da je Isus zaista i potpuno Bog, kao i Njegov Otac.

“U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo.” Jovan 1:1-3

3. “Oni veruju da je Isus stvoreno biće!”

Nikako, mi verujemo da je Isus jedinorodni Sin Božji, koji nije stvoreno biće.

“Jer Bogu tako omile svet da je i Sina svog Jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.” Jovan 3:16

4. “Oni ne veruju u Duha Svetog!”

Mi potpuno i bezrezervno verujemo u Duha Svetog, Božjeg Duha i Hristovog Duha.

“A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duh Hristov, on nije Njegov.” Rimljanima 8:9

5. “Oni ne veruju da je Sveti Duh treće lice božanstva!”

Mi apsolutno verujemo da je Sveti Duh treće lice božanstva.

6. “Oni ne veruju da je Duh Sveti Bog!”

Mi verujemo da je Duh Sveti božanska osoba, lično prisustvo samog Boga Oca i Njegovog jedinorodnog Sina svojim duhom.

7. “Oni pozivaju ljude da napuste adventističku crkvu!”

Mi pozivamo sve one koji su napustili adventističku crkvu, da se vrate i zajedno sa Božjim narodom utvrde u istinama i pripreme za Hristov dolazak.

8. “Oni osnivaju novu crkvu!”

Nikako, mi ne osnivamo nikakvu novu crkvu, niti ćemo ikada osnivati, nego pozivamo braću i sestre da se utvrde u istini i ljubavi u ovoj crkvi.

9. “Oni tvrde da je Crkva Adventista Sedmog Dana Vavilon!”

Naprotiv, mi tvrdimo da adventistička crkva nije Vavilon i da po Svetom Pismu i Duhu Proroštva nikada neće ni biti. Termin Vavilon dolazi iz knjige Otkrivenja i ima jasno i specifično proročko značenje i odnosi se na crkve koje su ustale protiv Božjeg zakona i protiv Božjeg naroda koji drži sve zapovesti Božje.