Naslovna Krizne Godine 1900 – 1905

Krizne Godine 1900 – 1905

Ellen G. White

Ellen G. White

Jednog dana 1900-te godine, Elen Vajt je iznenadila članove svoje porodice i svoje saradnike, rekavši im da je dobila božanske instrukcije da se mora vratiti u Ameriku. Sa stanovišta posla u Australiji delovalo je kao najnezgodnije vreme da ona ode, ali Onaj koji gleda čitavu crkvu i vidi budućnost, dobro je znao potrebu za njenim prisustvom u Sjedinjenim Američkim Državama tokom krize u ranim godinama novog veka.

U godinama krajem 19-og i početkom 20-og veka, Dr. Kelog je počeo da uvodi panteistička učenja (Bog u svemu) na Generalnoj Konferenciji.Ova učenja su bila odstupanje od fundamentalnih istina o ličnosti Boga i Hrista. Do 1901-ve panteizam je uveliko bujao u Batl Kriku. Februara 1902-ge sanatorijum u Batl Kriku je uništen u požaru. Dr. Kelogu je naručeno da napiše novu knjigu od čije prodaje bi se finansirala popravka. Njegova Knjiga će se zvati Živi Hram.

Bio je upozoren da ne uključuje u nju svoje “nove teorije”, ali on je ipak to učinio. Decembra iste godine Review and Herald izdavačka kuća je izgorela do temelja, sa otiscima Kelogove nove knjige. 1901-ve Elen Vajt je napisala “Skoro da me je bilo strah da otvorim Review, bojeći se da Gospod ne očisti svoju izdavačku kuću vatrom. — Letter 138, 1901 {Testimonies Volume. 8, p. 91}. Njen strah se materijalizovao kada je čula za požar u Review and Herald.

Nadali su se da će uništenjem otisaka knjige Dr. Keloga on odustati od izdavanje knjige Živi Hram. On je, umesto toga, poslao knjigu komerciajlnom izdavaču iz Batl Krika. Tri hiljade kopija je odštampano i počele su da kruže među Adventistima Sedmog Dana. Leta 1903-će kopija knjige je stigla i u Elmshejven, ali je Elen Vajt nije ni pogledala. Septembra iste godine bila je primorana da progovori protiv ovih zabluda.

“Imam neke stvari koje moram reći učiteljima vezano za novu knjigu, “Živi Hram.” Pazite kako prihvatate ideje ove knjige o Božjoj ličnosti. Kako mi je Gospod predstavio, one nemaju odobrenje od Boga. One su zamke koje je neprijatelj postavio za poslednje dane. Mislila sam da će se one sigurno raspoznati i da meni neće biti potrebno da bilo šta kažem o tome. Ali pošto se pojavljuju tvrdnje da su ideje ove knjige podržane onim što sam ja pisala, prinuđena sam da opovrgnem te tvrdnje.”  {Letter 211, 1903}

Kada su poruke pročitane pred savetom u Vašingtonu, Dr. Kelog je odgovorio pozitivno, rekavši da će prihvatiti svedočanstva i da će modifikovati ono što piše u knjizi što se tiče teoloških stvari. Ali ove izjave su bile sporadične i promenjive. Njegovo držanje se promenilo i na kraju je ispalo da se doktor nikada nije promenio.

U kriznim situacijama kao što je ova, Elen Vajt je često svoj posao počinjala u ponoć. Tokom krize 190-će i 1904-te, Elen Vajte je pisala o panteizmu (i još nekim jeresima koje su išle uz njega), njegovoj pretnji crkvi i religioznim iskustvima onih koji su mu bili privučeni. 07-og, Avgusta. 1904-te, Elen Vajt je napisala: ”Odvojite se od uticaja opisanih u knjizi “Živi Hram”; jer sadrži varljive ideje. U njoj postoje ideje koje su potpuno tačne, ali su pomešane sa zabludama. Biblija je citirana van konteskta i korišteni su citati da podrže pogrešne teorije. […] Naloženo mi je da govorim jasno. “Suprotstavi se”, su reči koje su mi rečene. “Suprotstavi se čvrsto i bez odlaganja.”” {Special Testimonies, Series B, No. 2, pp. 49, 50}

Predmet je sada bio na otvorenom. Doktori, medicinske sestre, propovednici i članovi crkve su zauzimali strane, pogotovu u Batl Kriku. Kako razjasniti pravu istinu? Ovo je za duše bila borba na život i smrt. Ono što drugi nisu videli, Elen Vajt je videla jasno i pritiskalo ju je. Dr. Kelog je kvario platformu istine. “U onom što mi je pokazano, videla sam da određeno delo vrše medicinski misionari. Naša braća misionari su posmatrali, gledali šta se dešava, ali nisu razumeli. Temelji naše vere, koji su ustanovljeni sa mnogo molitve, ozbiljno proučavanje biblije, su rušeni jedan po jedan, stub po stub. Naša vera nije imala više na šta da se osloni—svetilišta više nije bilo, pokajanja nije bilo više. Shvatila sam da se nešto moralo učiniti. Borba me je skoro ubila.” {Sermons and Talks Volume One, p. 344} 1904

Da bi proglasila uzbunu u crkvi po celoj zemlji, Elen Vajt je požurila sa izdanjem Svedočanstva za Zajednicu, 8 deo, sa sekcijom “Suštinsko Znanje”, koje se tiče prirode i ličnosti Boga. Opširno je pisala o opasnostima u špekulacijama, njena poruka poduprta brojnim dokazima i citatima iz Biblije o Bogu i odnosu koji ima sa Svojim Sinom. Knjiga The Ministry of Healing je u to vreme bila u pripremi; i u nju je uključeno poglavlje “Suštinsko Znanje”, koje se tiče špekulacija i lažima i istinama u obrazovanju. Tako je Elen Vajt nastavila da upozorava.

Ostavi Komentar