Naslovna Ellen White o pionirima

Ellen White o pionirima

Ellen G. White

Ellen G. White

Mnogi danas odbacuju neka verovanja naših pionira kao grešku i ističu da je jedna od karakteristika adventizma da se napreduje u proučavanju i otkrivaju nove istine.

Ali proučimo pažljivo sledeće reči Ellen White:

Bog mi je dao svetlost po pitanju naših časopisa. Koja je to svetlost?—Rekao je da će mrtvi govoriti. Kako?—Njihov posao će ih praiti. Moramo ponoviti reči naših pionira u našem poslu, koji su znali da je traženje istine kao potraga za skrivenim blagom, i koji su radili da polože temelje naše vere. Oni su napredovali korak po korak vođeni uticajem Svetog Duha. Jedan po jedan ovi pioniri umiru. Reč koja mi je data je da se ono što su ovi ljudi pisali u prošlosti ponovo izda. U znacima vremena neka članci ne budu dugaćki, a štampa loša. Nemojmo sve trpati u jedan broj časopisa. Neka štampa bude dobra i neka ozbiljna ž, živa iskustva budu stavljena na papir. Ne tako davno uzela sam primerak Biblijskog Eha. Kako sam ga prelistavala, videla sam članak starešine Haskela i jedan članak starešine Korlisa. Kada sam spustila časopis rekla sam, ovi članci moraju ponovo biti izdati. U njima ima istine i sile. Ljudi su govorili kao da su potaknuti svetim duhom. Neka se istine koje su temelji naše vere čuvaju pred našim narodom.

Neki ljudi će se odvojiti od vere, verujući zavodljivim duhovima i doktrinama đavola. Oni govore o nauci i neprijatelj im prilazi i daje pregršt nauke; ali to nije nauka spasenja. Nije nauka poniznosti, posvećenja Duha. Mi sada moramo razumeti koji su stubovi naše vere, –istine koje us nas načinile ovakvim narodom, vodeći nas korak po korak.

Review and Herald, 25. Maj, 1905, par. 23