Naslovna Jer je troje što svedoči na nebu: Otac, Reč, i Sveti Duh; i ovo je troje jedno.

Jer je troje što svedoči na nebu: Otac, Reč, i Sveti Duh; i ovo je troje jedno.

Sveto Pismo

Sveto Pismo

Izjava “Jer je troje što svedoči na nebu: Otac, Reč, i Sveti Duh; i ovo je troje jedno.” 1. Jovanova 5:7” se često citira kao dokaz da Biblija uči da su Otac, Sin i Sveti Duh jedan Bog.

Postoji više problema sa ovom izjavom. Prvi problem je taj što se ova izjava ne pojavljuje u rukopisima Biblije sve do 16. veka, i ogromna većina teologa, uključujući praktično sve teologe naše crkve se slažu da ovaj tekst nije izvorno biblijski i ne koriste ga kao argument.

Ipak, neki ljudi nisu upoznati sa tom činjenicom i da ne bismo ušli u debatu o tome da li je tekst izvorno biblijski ili ne, argumenta radi, prihvatićemo da je izvorno biblijski.

Ipak ostaje problem. Pogledajmo sam tekst na grčkom.

ὅτι τρεῖς εἰσιν οἱ μαρτυροῦντες ἐν τῷ οὐρανῷ, ὁ Πατὴρ, ὁ Λόγος καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα, καὶ οὗτοι οἱ τρεῖς ἕν εἰσι.

Reč upotrebljena za jedno u “ovo troje je jedno” je grčka reč hen (ἕν) koja je srednji rod. Iz tog razloga naši, i svi prevodioci Biblije isprano prevode “ovo troje je jedno” a ne “ovo troje je JEDAN” kao što neki ljudi koji zastupaju doktrinu o Trojstvu potpuno neosnovano upotrebljavaju.

U celoj Bibliji, Boga se uvek i u svim oblicima oslovljavalo isključivo u muškom licu. Ovo bi bio presedan da se za jednog Boga govori u srednjem licu. Više nego očigledno je da ovaj tekst ne kaže da su Njih troje jedan Bog.

Ovaj tekst, govori potpuno isto kao i Isus kada je rekao “Ja i Otac jedno smo.” Jovan 10:30 i kada se molio da i Njegovi učenici budu na isti način jedno kao što su On i Otac jedno “Da svi jedno budu, kao Ti, Oče, što si u meni i ja u Tebi; da i oni u nama jedno budu, da i svet veruje da si me Ti poslao.” Jovan 17:21. Oni su jedno u nameri, u umu i u karakteru. Naravno da je i Njihov zajednički duh na taj način jedno sa njima. Niko neće reći za sebe “ja i moj duh smo dvoje”, nego “ja i moj duh smo jedno”. Ako ćemo bilo kako drugačije shvatiti ovo jedinstvo za koje se Isus molio, onda ćemo doći do zaključka da se On molio da i učenici budu deo trojedinog Boga, a to, složićete se, je besmislica.

 

 

2 0 komentara

Goran 6. Marta 2023. - 13:12

Zar je besmislica kad čovek umre da telo ide u prah a duša Bogu… Zašto bi duša išla Bogu ako ne pripada Bogu? ili je to besmislica kako vi kažete…

myIOTAdmin 5. Februara 2024. - 21:08

Gde smo mi rekli da je to besmislica?

Ostavi Komentar