Naslovna Ellen White je imala progresivno otkrivenje

Ellen White je imala progresivno otkrivenje

Ellen G. White

Ellen G. White

Kao jedan od argumenata za tvrdnju da je Ellen White prihvatila doktrinu o Trojstvu kasnije u njenom radu, usprkos njenim prethodnim izjvama kao na primer celo prvo poglavlje Patrijarsi i Proroci, često se navodi tvrdnja da je otkrivenje (ili bolje reći objavljenje) progresivno i da je suština adventizma da otkrivamo nove istine.

To je apsolutno tačno, ali samo ako se ispravno shvati, otkrivenje jeste zaista progresivno ali u smislu da Bog objavljuje nove istine koje ne ruše stare, nego bacaju još veće svetlo na istine koje su već objavljene. Doktrina o trojedinom Bogu, suprotno ovome, kompletno ruši staro otkrivenje.

Sama Ellen White je jasna po ovom pitanju.

“Mi ne smemo misliti, ‘Pa, mi imamo svu istinu, mi razumemo glavne stubove naše vere, i možemo se osloniti na ovo znanje.’ Istina je napredujuća istina, i mi moramo hodati u svetlu koje raste” (Review and Herald: 25. Mart, 1890).

Ali zapazite da je rekla da svetlo raste, ne zamenjuje prethodno svetlo. Na istu temu, Ellen White je rekla sledeće:

“U svakom dobu postoji novi razvoj istine, Božja poruka narodu te generacije. Stare istine su sve suštinske; nova istina nije neovisna od stare, nego razvoj stare. Samo kada razumemo staru istinu možemo razumeti novu… Ali svetlo koje blešti u novom razvoju istine je ono što proslavlja staru. Onaj ko odbacuje ili zapostavlja novu, ne poseduje ni staru. Za njega ona gubi vitalnu silu i postaje beživotna forma.” (Hristove Očigledne Pouke 127.4)

U skladu s tim, pročitajte prvo poglavlje iz Patrijarsi i Proroci, ‘Zašto je dopuštena pojava greha’, a zatim ovo što ona kaže sledeće u vezi njenih publikovanih dela:

“Ja sam rekla da nisam došla da tvrdim da sam prorok. Nisam stajala pred ljudima prisvajajući ovu titulu, iako su me mnogi tako zvali. Dobila sam uputstvo da kažem, ‘Ja sam Božji glasnik, poslana da odnesem poruku ukora onima koji greše i ohrabrenja krotkima i poniznima.’ Perom i glasom ja treba da prenesem poruku koja mi je dana. Reč koja mi je dana je, ‘Ti moraš verno ukoriti one koji bi da pokvare veru Božjeg naroda. Napiši stvari koje ću ti dati, da mogu da stoje kao svedočanstvo za istinu do kraja vremena.’ (Review and Herald, 26. Januar, 1905, par. 18)

Rekla sam , ‘Ako bilo ko od građana Betl Krika želi da zna šta Gđa. White veruje i uči, neka čitaju njene publikovane knjige. Moj rad bi postao ništa kad bih učila drugo jevanđelje. Ono što sam pisala je ono što mi je Gospod rekao da pišem. Nisam dobila uputstva da promenim ono što sam objavila. Stojim čvrsto u adventističkoj veri; jer sam upozorena u vezi zavodljivih mudrolija koje će pokušati da uđu među nas kao narod. Pisma kažu, ‘Neki će odstupiti od vere, slušajući lažne duhove i nauke đavolske.’ Iznosim pred naš narod opasnost da budemo zavedeni kao što su bili anđeli u nebeskim dvorima. Prava linija istine koja mi je pokazana kada sam još bila devojka mi je isto tako jasno prikazana danas.” (Review and Herald, 26. Januar, 1905 par. 19)

Pobornici doktrine o Trojstvu tvrde da je novo otkrivenje iz Čežnje Vekova zamenilo prethodno, ali mi vidimo da sama Ellen White izjavljuje da to nije tačno. Ona 1905., 6 godina nakon objavljivanja Čežnje Vekova za koju neki tvrde da je promenila otkrivenje, kaže da “nije dobila upustva da menja ono što je objavila”. Zapazite, da se ovde u Patrijarsi i Proroci radi o otkrivenju koje joj je dano od samog Gospoda. To nisu mišljenja pionira i verovanja, nego nebesko otkrivenje.

Da dodamo i ovih par citata, jer se često koriste od strane zagovornika doktrine o Trojstvu:

“Činjenica da su određene doktrine držane za istinu mnogo godina od naših ljudi nije dokaz da su naše ideje nepogrešive.” (Review and Herald, 20. Decembar, 1892; par. 1).

“Mi ne možemo držati da pozicije koje smo nekada imali, ideje koje smo jednom zastupali,nikada, ni pod kojim uslovima, ne smemo odbaciti. Postoji samo Jedan Ko je nepogrešiv — On je Put, Istina, i Život.” (Svedočanstva za Propovednike i Evanđeoske Radnike, str. 105, par. 2).

O čemu ovde govori? Šta je to što ne smemo držati po svaku cenu i što moramo biti spremni odbaciti ako nam se ukaže istina? Ljudske ideje i ubeđenja. Da li to važi i za otkrivenje koje je dobijeno direktno od Gospoda? Kategorički NE. Ona kaže “Postoji samo Jedan Ko je nepogrešiv”. Ono što nije naša ideja nego nam je direktno objavljeno od strane Gospoda preko Duha Proroštva ne smemo odbaciti jer Gospod ne greši. Prvo poglavlje Patrijarsi i Proroci je po njenim rečima direktno otkrivenje od Gospoda, i nikakvo novo otkrivenje ne može to zameniti, može samo graditi dalje i razvijati ono što je tamo rečeno.

Ostavi Komentar