Naslovna Glasna vika je počela još 1888.

Glasna vika je počela još 1888.

Pozni Dažd

Pozni Dažd

Jedna od kontroverzi u vezi doktrine o Trojstvu je pitanje, da li je ova doktrina, odnosno njena protiv-teza, doktrina o jednom Bogu, Ocu, Njegovom doslovnom Sinu i Njihovom zajedničkom Duhu Svetom temeljna istina adventizma.

Sa pozicija zastupnika doktrine o Trojstvu, nalazimo nekonzistentnost. Sa jedne strane, neki pobornici ove doktrine u diskusijama tvrde da verovanje naših pionira u doktrinu o Ocu i Sinu i Njihovom Duhu Svetom nije jedna od temeljnih istina adventizma koje nam je Gospod objavio. Sa druge strane, u praksi, ljudi koji se protive novoj doktrini koja ju je zamenila, se isključuju i tretiraju kao najveći jeretici.

Oni koji se protive doktrini o Trojstvu koja definiše Boga kao trojedinog, su konzistentni u svojim tvrdnjama da je verovanje u Boga, Oca i Njegovog doslovnog Sina, kao i Njihovog zajedničkog duha, zaista bilo jedna od temeljnih verovanja adventizma na kojem su građene ostale doktrine.

Konzistentno, ili nekonzistentno, ono što je najbitnije je da li je to istina ili ne, i da li je to važno za nas danas.

Dozvolite mi da kažem da je izuzetno važno. U stvari, u ovom trenutku, to je jedno od najvažnijih pitanja u adventizmu, ma koliko to vama nestvarno zvučalo.

Dozvolite da objasnim.

Prvo, primimo k znanju jednu činjenicu sa kojom se praktično svi (upućeni) zastupnici doktrine o Trojstvu slažu, a to je da čak i po najekstremnijim tvrdnjama trinitarijanaca, naša crkva nije prihvaćala doktrinu o Trojstvu sve do 1898. kada je Ellen White u Čežnji Vekova objavila „kristalno jasne“ (navodno) izjave u podršku ovoj doktrini. Ovde nećemo ulaziti u diskusiju da li su te izjave za ili protiv doktrine o Trojstvu, time se bavimo na drugom mestu. Za sada zabeležimo godinu 1898. kao najraniju tačku navodnog prihvatanja ove doktrine.

Pogledajmo sada neke jasne izjave Ellen White o temeljnim istinama našeg verovanja:

„Mnogi ne razumeju kako su čvrsto položemi temelji naše vere. Moj suprug, starešina Džozef Bejts, Otac Pirs, Starešina (Hiram) Edson, i ostali koji su bili željni, plemeniti i istiniti, su bili među onima koji su, posle 1844-te, tražili istinu kao skriveno blago. Sretala sam se sa njima i molili smo se i proučavali ozbiljno. Često smo ostajali do kasno u noć, a ponekad i celu noć, moleći za svetlost i proučavajući Reč. Ponovno i ponovno su se ova braća okupljala da proučavaju Bibliju, da bi naučili njeno značenje i da bi bili spremni da propovedaju sa silom. Kada su došli do tačke proučavanja kada su rekli, “Ne možemo učiniti ništa više,” Duh Gospodnji bi došao na mene i ja bih bila odneta u viziji i jasno objašnjenje i stihovi koje smo proučavali bi mi bili pokazani sa uputstvima kako ćemo raditi i propovedati efektivno. Tako nam je data svetlost koja na je pomogla da razumemo pisma u vezi Hrista, Njegove misije i Njegovog sveštenstva. Put istine koji se pružao od tih vremena do vremena kada ćemo ući u Božiji grad, mi je pojašnjen, i predavala sam drugima instrukcije koje je meni Gospod dao.” {E. G. White, Selected Messages Book 1, pp. 206, 207. 1904}

Ellen White daje ovu izjavu 1904. godine ali govori o periodu pionira i njihovom proučavanju i otkrivanju istina u kojem je ona učestvovala. Ona jasno daje do znanja da im je Bog otkrivao ove istine. Kada oni više nisu mogli svojim vrednim istraživanjem otkriti ni jednu zraku svetla dalje, ona bi bila uzeta u viziji i bilo bi joj nedvosmisleno pokazano šta je istina. Mislim da nije neophodno reći da u ovakvoj situaciji je gotovo nezamislivo da pioniri dolaze do pogrešnih zaključaka o Hristovoj prirodi na primer, a da Ellen ne bi bila uzeta u viziju i da joj ne bi bilo ukazano da su pogrešili, kao i prava istina o Hristovoj prirodi. Konačno, ona sama identifikuje razumevanja Pisma o Hristu, kao jednu od prevalentnih tema. Sama ova činjenica treba da vas navede da se upitate, kako onda da su većina pionira bili čvrsto ukopani protiv doktrine o tro-jedinom Bogu i verovali decenijama da je Isus zaista Sin Božji, na neki, nama nerazumljiv način, rođen od Oca, ako je to bilo pogrešno.

Ali pogledajmo još neke važne izjave Ellen White o tim doktrinama koje su naši pioniri držali kao temelje svog verovanja.

“Vodeće tačke naše vere kako ih držimo danas su čvrsto ustanovljenje. Tačka za tačkom je jasno definisana i sva braća su došla u harmoniju. Cela družina vernika se ujedinila u istini. Bilo je i onih koji su dolazili sa čudnim doktrinama, ali mi se nikada nismo plašili da se susretnemo sa njima. Naše iskustvo je čudesno uspostavljeno otkrivenjem Svetog Duha.” (Objavljeni Rukopisi, Sveska 3, str. 413. 1903}

“Kao narod moramo stojati na platformi večne istine koja je izdržala testove i sud. Moramo se držati čvrstih stubova naše vere. Načelo istine koje nam je Bog otkrio su naši jedini i istiniti temelji. Oni su nas učinili onim što jesmo. Prolazak vremena nije umanjio njihovu vrednost.– Specialna Svedočanstva, Serija B, br. 2, p. 51. (1904.)” {E. G. White, Saveti Piscima i Editorima, p. 52}

Ellen White govori o doktrinama koje je ona zajedno sa pionirima uspostavila i kaže da se CELA DRUŽINA VERNIKA ujedinila u istini i da prolazak vremena nije umanjio njihovu vrednost. Samo po sebi, iz ovoga proizlazi da je ona sama bila udružena sa njima u protivljenju doktrini o Trojstvu i verovanju u jednog Boga, Oca i Njegovog doslovnog Sina, a uz to ona naglašava da su bili ujedinjeni u istini.

To u samom startu isključuje mogućnost koji neki danas zastupaju, da su naši pioniri po ovom pitanju bili u krivu, ali Ellen White, uz mnogo drugih citata koje možete naći na ovom blogu u podršku veri pionira, kaže i sledeće:

“Ni jedna linija istine koja je učinila narod Adventista Sedmoga Dana, ne sme biti oslabljena. Imamo stare putokaze istine, iskustvo i obavezu, i moramo stajati čvrsto u odbrani naših načela pred svetom.” {E. G. White, Testimonies for the Church Volume 6, p. 17. 1901}

Ona jasno kaže da NI JEDNA linija istine koja nas je učinila narod Adventista Sedmog Dana, NE SME BITI OSLABLJENA. Ona jasno kaže da mi imamo STARE PUTOKAZE ISTINE i da moramo stajati čvrsto u odbrani tih načela.

Zapazićete da su sve ove izjave date upravo u periodu nakon što je navodno ona sama unela u našu crkvu potpuno novu doktrinu koja nije nadogradila na staroj istini, nego je porušila staru kao grešku.

Da je to bilo istina, ona nikada ne bi dala ovakve izjave koje je dala u ranim 1900-tim. Neko će se pozvati na argument da je istina progresivna, što je apsolutno tačno, ako se ispravno shvati progres, ali je u ovom slučaju zloupotrebljeno, da se opravda ovako drastična promena doktrine za 180 stepeni.

Ali, neko će možda reći, ove sve izjave se ne odnose samo na ono što su pioniri verovali, nego i na doktrinu o trojstvu koju je EGW podržala (navodno) u Čežnji Vekova. Da ne bude nejasnoća o kojem preiodu i kojim istinama ona govori, pogledajmo ovu izjavu:

“Teret upozorenja koje će doći Božijem narodu, je treća anđeoska poruka. Oni koji proučavaju da bi razumeli ovu poruku uvideće da reč Gospodnja neće podrivati temelje i stubove vere koja je načinila od Adventista Sedmoga Dana ono što jesu danas– Manuscript 31, 1896. {E. G. White, Selected Messages Book 2, p. 103. 1896}

Mi vidimo da je Ellen White jasna, da su stubovi uspostavljeni pre objavljivanja Čežnje Vekova, čak i kada bi, pogrešno, prihvatili da Čežnja Vekova uči doktrinu o Trojstvu.

Alonzo T. Jones

Alonzo T. Jones

Ipak, postoji jedan daleko značajniji argument. Mnogi od nas znaju za čuvenu Gneralnu Konferenciju iz 1888 u Mineapolisu, kada su braća A.T. Jones i E. J. Waggoner izneli radikalnu interpretaciju doktrine o opravdanju verom, Hrist i Njegova pravednost. Doktrina o opravdanju verom je bila prisutna od samog početka postojanja Adventističke Crkve, i vuče svoje korene još iz doba reformatora, ali nikada do tada nije bila shvaćena u punom smislu njenog značenja, a na žalost ogromna većina u našoj crkvi, uključujući mnoge vođe je i dalje ne razumeju u potpunosti.

Samu doktrinu opravdanja verom, odnosno Hrist i Njegova pravednost, onako kako su je oni izneli ćemo razmotriti na drugom mestu, ovde ćemo se fokusirati samo na važne izjave Ellen White u vezi ove poruke iz 1888 koje su, videćemo kasnije, vezane za doktrinu o Trojstvu.

Napomenimo odmah, da, iako danas u mnogim našim knjigama čitamo kako je ova poruka oberučke prihvaćena na samoj konferenciji, svedočanstvo Ellen White govori da su večina naših vođa na toj konferenciji ODBACILI poruku koju su braća Jones i Waggoner izneli.

„Skoro dve godine (1890), mi pozivamo braću da dođu i prihvate svetlost i istinu u vezi Hristove pravednosti, i oni ne znaju da li da dođu i prihvate ovu istinu ili ne.“ (Review and Herald, 11. Mart, 1890).

Zašto braća (vernici) nisu znali da li da prihvate ovu istinu ili ne?

„Naši mladi ljudi gledaju na našu stariju braću, i kada vide da oni ne prihvaćaju ovu poruku, nego je tretiraju kao da je nebitna, to utiče na one koji ne poznaju Pisma da odbace svetlost. Ovi ljudi koji odbijaju da prihvate istinu, postavljaju sebe između ljudi i svetlosti. „(Review and Herald , 18. Mart, 1890)

„Ponovo i ponovo sam iznosila svoje svedočanstvo onima koji su bili okupljeni (Mineapolis, 1888) na jasan i snažan način, ali to svedočanstvo nije prihvaćeno. Kada sam došla u Battle Creek, ponovila sam isto svedočanstvo u prisustvu starešine Butlera, ali tamo nije bilo nikoga ko je imao hrabrosti da stane na moju stranu i pomogne starešini Butleru da vidi da on, kao i drugi, su zauzeli pogrešan stav. Predrasuda starešine Butlera je bila veća nakon što je čuo razne izveštaje od naše propovedničke braće sa sastanka u Mineapolisu.“ (Pismo U3, 25. Januar, 1889).

„U Mineapolisu … Sotona je uspeo da zakloni od našeg naroda, u velikoj meri, posebnu silu Svetog Duha… Neprijatelj ih je sprečio da prime efikasnost koja je mogla biti njihova u nošenju istine svetu… SVETLOST KOJA JE TREBALA DA OBASJA CELU ZEMLJU SVOJOM SLAVOM JE BILA ODBIJENA, i delovanjem naše sopstvene braće je u velikoj meri sakrivena od sveta.“ (1. Sveska, Odabrane Poruke 234, 235).

Ellen White je odmah, na samoj konferenciji dala punu podršku braći Jones i Waggoner i stala uz njih. U stvari, to je rezultovalo da su neka braća odbacili ne samo Jonesa i Waggoner i njihovu poruku, nego i samu sestru White.
Nakon konferencije, da bi nastavila da pruža podršku ovoj poruci, ona je tri godine putovala po Americi u pratnji brata Waggonera, prisustvovala njegovim propovedima i podržavala ga.

„Putovala sam od mesta do mesta, posećujući sastanke gde je poruka Hristove pravednosti propovedana. Smatrala sam za privilegiju da stojim uz moju braću i dam svoje svedočanstvo zajedno sa porukom za vreme.“ (Review and Herald, 18. Mart, 1890).

„Pitali su me, šta misliš o ovoj svetlosti koju ovi ljudi iznose? Pa, ja sam vam je iznosila već četrdeset pet godina,– neuporedivi Hristov šarm. Ovo je to što sam pokušavala da iznesem pred vaše umove. Kada je brat Waggoner izneo ove ideje u Mineapolisu, to je bilo prvo jasno učenje na ovu temu sa bilo čijih ljudskih usana koje sam čula, isključujući razgovore između mene i mog muža. Rekla sam sebi, to je zato što mi je Bog pokazao u viziji da ja to vidim tako jasno, i oni to ne mogu razumeti jer im nije predstavljeno kao što je meni, i kada je neko drugi to izneo, svako vlakno moga srca je reklo amin.“ (Rukopis 5, 1889)

Ellet J. Waggoner

Ellet J. Waggoner

Zašto je sve ovo bitno i kakve ovo veze ima sa doktrinom o Trojstvu?

Već smo videli izjavu Ellen White „SVETLOST KOJA JE TREBALA DA OBASJA CELU ZEMLJU SVOJOM SLAVOM JE BILA ODBIJENA“, ali možda nismo u potpunosti shvatili njenu težinu.

Pogledajmo par njenih drugih izjava, koje bacaju svetlo na ovu prvu, kao i na celokupnu situaciju.

„Mi ne sumnjamo da je Gospod bio sa starešinom Waggonerom kada je govorio juče … Pitanje je, da li je Bog poslao istinu? Da li je Bog podigao ove ljude da objave istinu? Ja kažem, jeste Bog je poslao ljude da nam donesu istinu koju ne bismo imali da Bog nije poslao nekoga da nam je donese … Ja je prihvatam, i ne usuđujem se nimalo više da podignem svoju ruku protiv ovih osoba nego protiv Isusa Hrista, koji treba biti prepoznat u Njegovim glasnicima … (Rukopis. 2, 1890).

Danas, je veoma popularno među našim teolozima da se spisi braće Jones i Waggoner odbacuju. U stvari ja lično, sam imao iskustvo kada sam trebao propovedati u jednoj našoj crkvi u Hrvatskoj, da mi je nekoliko dana pre propovedi stigao email od pastora u kojem me je upozorio da, između ostalog, ne spominjem braću Jones i Waggonera. Ova naša braća danas imaju hrabrost da podignu svoju ruku na ljude na za koje je sestra White rekla da se ne usuđuje ništa više nego na samog Hrista.

„Ovde su bili dokazi, da svi mogu da vide koga je Gospod priznao kao Svoje sluge… Ovi ljudi protiv kojih ste govorili su bili znaci ovom svetu, kao svedoci za Boga… Ako odbacite Hristove izabrane glasnike, vi ste odbacili Hrista.“ (Svedočanstva za Propovednike 97; 1896).

„Vi ste okrenuli svoja leđa, a ne svoje lice, ka Gospodu… Božji Duh odstupa od mnogih među Njegovim narodom. Mnogi su stupili na tamne, tajne puteve, i neki se nikada neće vratiti… Oni nisu samo odbili da prihvate poruku, nego su mrzeli na svelost… Oni čine u prkos Njegovom Svetom Duhu.“ (Svedočanstva za Propovednike 89-91; 1895).

Mnogi naši teolozi danas, odbacuju Hrista, odbacujući braću Jones i Waggoner.

„Gospod, u njegovoj velikoj milosti, je poslao NAJDRAGOCENIJU PORUKU Svom narodu kroz starešine Jonesa i Waggonera. Ova poruka je trebala da još značajnije donese pred svet uzdignutog Spasitelja, žrtvu za grehe celog sveta… Bog je dao Svojim glasnicima upravo ono što je narod trebao.“ (Svedočanstva za Propovednike 91, 95, 1895).

Ali, u čemu je značaj ove poruke?

„Više njih mi je pisalo pitajući da li je poruka (1888) opravdanja verom poruka trećeg anđela, i ja sam im odgovorila, ‘to je poruka trećeg anđela u stvarnosti’. Prorok izjavljuje, ‘I posle ovog videh drugog anđela gde silazi sa neba, koji imaše oblast veliku; i zemlja se zasvetli od slave njegove.’ (Otkrivenje 18:1)“ (Review and Herald, 1. April 1890)

Zapazite kako je citirala Otkrivenje 18, a ne 14, i povezala poruku koja je iznesena 1888 u Mineapolisu sa anđelom koji dolazi i velikim glasom se pridružuje prvoj trojici anđela iz 14. glave.

Na istu temu, par godina kasnije kaže:

„Glasna vika trećeg anđela je već počela u otkrivenju Hristove pravednosti, Spasitelja koji prašta grehe. OVO JE POČETAK SVETLOSTI ANĐELA ČIJA SLAVA ĆE ISPUNITI CELU ZEMLJU.“ (Review and Herald, 22. Novembar, 1892).

Da li sada razumete puno značenje izjave Ellen White koju smo istakli „SVETLOST KOJA JE TREBALA DA OBASJA CELU ZEMLJU SVOJOM SLAVOM JE BILA ODBIJENA“?

„Mi već dugo govorimo o glasnoj vici poruke trećeg anđela… Pa, da li je došlo vreme da se čuje taj jaki glas? … Zasigurno jeste, braćo… Onda ne gledajte u budućnost više, ne očekujte ga negde drugde; shvatite da je ovde, i da to znači nešto.“ (Review and Herald, 8. Novembar, 1892).

Bog je poslao anđela 18. glave Otkrivenja još 1888. godine i mi smo ga kao narod odbacili i danas propovedamo sa naših katedri kako je vreme anđela iz 18. glave tek ispred nas.

Zastanite na trenutak i razmislite duboko o implikacijama ovog otkrivenja, pre nego što nastavimo.

Pošto protivnici poruke braće Jones i Waggonera nisu bili zadovoljni time što Ellen White putuje sa bratom Waggonerom i daje mu podršku, braća iz Generalne Konferencije su došli na ideju, za dobrobit crkve, da ih razdvoje i poslali su brata Waggonera u London, Englesku, a sestru White u Australiju. Ona je posle pisala da to nije bila Božja volja, ali, to na stranu, pažljivo pročitajte sledeću izjavu koju je poslala iz Australije. Verujem da će većina vas biti šokirana.

“Videla sam da su Jones i Waggoner imali svoje prethodnike u Isusu Navinu i Kalebu. Kao što su deca Izrailjeva kamenovali uhode doslovnim kamenjem, vi ste kamenovali ovu braću kamenjem sarkazma i ruganja. Videla sam da ste svojom voljom odbacili ono što ste znali da je istina, samo zato što je bila previše ponižavajuća za vaše dostojanstvo. Videla sam neke od vas kako u svojim šatorima oponašate i na sve moguće načine se ismevate ovoj dvojici braće. Isto tako sam videla da, da ste prihvatili njihovu poruku, mi bismo bili u nebeskom carstvu dve godine od tog datuma, ali sada moramo ići nazad u pustinju i tamo ostati četrdeset godina.“ ( Buletin Generalne Konferencije 9. Maj, 1892 Melbourne, Australia).

„Da se Božji narod dao na posao kao što su se trebali dati na posao odmah nakon sastanka u Mineapolisu 1888., svet je mogao biti upozoren u dve godine i Gospod bi došao.“ (Buletin Generalne Konferencije, 1892)

Sada, kada ste verovatno šokirani, pustite da se ovo sve lepo slegne u vašem umu, pa onda donesite sami zaključke.

Moram ovde da zastanem i ponovo spomenem crkvu u kojoj mi je rečeno da ne spominjem brata Waggonera. Ipak sam ga spomenuo i citirao upravo ovu izjavu Ellen White i rekao „da smo bili poslušni, Isus bi već došao“. Da li možete da zamislite koji je bio rezultat ove moje izjave? Nekoliko sedmica kasnije, mi je rečeno, da je pastor te crkve, koji nije prisustvovao mojoj propovedi, pošto su ljudi te crkve tražili da me pozove da ponovo dođem i propovedam im, rekao da mi je zabranjeno upravo zbog te izjave.

Nemojte me pogrešno shvatiti braćo, ne prozivam ovde nikoga, samo želim da vam predstavim težinu situacije u kojoj Božje sluge stoje na suprot svetlosti koja nam je dana i potrebu da se usrdno molimo za njih.

Razmislimo sada, ako je Isus tada trebao doći za nekoliko godina, to znači da smo mi još od 1888. godine konstantno samo par godina udaljeni od Hristovog dolaska. Pitanje je samo kada ćemo prihvatiti poruku iz 1888. u punom njenom značenju. Izrailjci nisu morali 40 godina putovati pustinjom da su brzo naučili lekciju. Mi nismo morali putovati ovih 125 godina putovati pustinjom (mada iz našeg sebičnog ugla, to što se odocnilo i nije loše za nas jer je ostavilo vreme za našu generaciju da bude uopšte rođena), ali i dalje putujemo i ne vidimo kraj, jer odbijamo da prihvatimo poruku koju nam je Gospod milosrdno poslao još 1888.

Ali, postoji u svemu tome sada jedan novi problem, i tu dolazimo do veze između svega ovoga i doktrine o trojedinom Bogu.

Razmislite sada o celokupnoj situaciji i svemu što smo do sada rekli.

Videli smo da je Ellen White rekla da su pioniri bili ujedinjeni u istini koju im je Bog objavio.
Videli smo da je Ellen White rekla da je poruka Opravdanje Verom bila vrhunac koji je trebao da objedini sve temeljne istine koje je naša crkva držala do tada.
Videli smo da, da je poruka prihvaćena, posao bi bio završen i Isus bi došao za nekih par godina.
Videli smo da se zastupnici doktrine o Trojstvu slažu da je ta doktrina prihvaćena od crkve najranije tek nakon 1898. godine, 10 godina nakon Generalne Konferencije u Mineapolisu 1888.

Da li shvatate problem?

Sve temeljne istine su već bile objavljene do 1888, i samo je ostala objedinjujuća istina opravdanja verom da se objavi, koja je na žalost tada, ali i kasnije odbačena.

Od 1888. godine na ovamo, mi ne samo da nikada nismo prihvatili tu poruku u njenom punom značenju, nego i ne možemo da je prihvatimo, jer smo u međuvremenu izbacili jedan od temelja našeg verovanja i dok se taj temelj, istina o jednom Bogu, Ocu i njegovom jedinorodnom Sinu ne vrati na svoje mesto, poruka opravdanja verom ne može objediniti sve temeljne istine.

„Malo je onih, čak i među onima koji tvrde da je veruju, koji razumeju treću anđeosku poruku; a ipak ovo je poruka za naše vreme. To je sadašnja istina. Ali kako malo njih uzimaju ovu poruku u njenoj pravoj težini i iznose je pred ljude u njenoj sili. Za mnoge ona ima samo malo sile. Moj pratioc je rekao, ‘Ima još svetlosti koja treba da svetli iz Božjeg zakona i evanđelja pravednosti. Ova poruka, shvaćena u njenom pravom karakteru, i objavljena u Duhu će obasjati zemlju svojom slavom.'“ (Rukopis 15, 1888)

„Jedinstven posao trećeg anđela nije prepoznat u njegovoj važnosti. Bog je hteo da Njegov narod bude daleko ispred pozicije na kojoj se danas nalazi… Nije Božja naredba da se svetlost drži daleko od našeg naroda – baš sadašnja istina koja im je potrebna za ovo vreme. Ne razumeju svi naši propovednici koji objavljuju vest trećeg anđela, zaista šta sadrži ta poruka.“ (5. Sveska, Svedočanstva 714, 715).

Nadam se, draga braćo i sestre da ćete duboko razmisliti o ovim stvarima, proveriti sve u Bibliji i Duhu Proroštva i izneti pred Gospoda, tražeći od Njega da vas On osvedoči šta je Njegova volja i šta vam valja činiti.
Mi moramo dozvoliti Gospodu da završi posao koji je započeo u nama kao narodu, i u nama kao pojedincima. Hrist čeka da se mi ponizimo i priznamo naše grehe, kako bi mogao završiti posao.

Ohrabrenje i obećanje nam je dano:

Ako, kroz Hristovu blagodat, Njegov narod postane nove boce, on će ih ispuniti novim vinom. Bog će dati dodatnu svetlost, i STARE ISTINE ĆE BITI OPORAVLJENE, I VRAĆENE U OKVIR ISTINE; i gde god radnici budu išli, oni će trijumfovati.“ (Review and Herald, 23. Decembar, 1890)

Da li ćeš ti brate ili sestro biti među onima koji će odgovoriti na Hristov poziv, ili ćeš ga odbaciti kao mnogi pre tebe, tvrdeći da Bogu službu činiš, na pogibao duše svoje?

Ovaj poziv je posebno upućen našoj voljenoj braći propovednicima. Da li ćeš ti brate stajati između svetlosti i Božjeg naroda, kao mnogi pre tebe, ili ćeš stati uz istinu i dozvoliti joj da svetli?

Ostavi Komentar