Naslovna Prividno trinitarističke izjave Ellen White Tri najsvetija bića

Tri najsvetija bića

Ellen G. White

Ellen G. White

Prividni prigovor: “Rođeni ste u Bogu, nalazite se pod odobrenjem i silom tri najsvetija bića na nebesima, koja mogu da vas spreče da padnete. Morate otkriri da ste mrtvi grehu; Vaš život je sakriven sa Hristom u Bogu. Sakriven “sa Hristom u Bogu,” – divna transformacija. Ovo je veoma dragoceno obećanje.” {Manuscript Releases Vol. 7, p. 267} (also appearing in Sermons and Talks Volume One p. 367)

Kratak odgovor: Ova izjava je izveštaj sa propovedi Gđe. Vajt. Kada uporedimo ovaj izveštaj sa izdatim rukopisima, vidimo da se potkrala blaga greška u izveštaju ( i tako je ostalo do dana današnjeg). Gđa Vajt nije napisala “tri najsvetija bića” uopšte. Prema njenim uputima moramo proveriti izdate rukopise kada se nađu izveštaji koji su kontradiktorni.

Detaljan odgovor: Neki ljudi koriste ovu izjavu da bi poduprli teoriju o tri Boga (tri božanska bića koja su odvojena i jednaka). Zaista je alarmanto kako ljudi ne rade svoj domaći zadatak u svetlu veoma bitnih stvari kojima se bavimo. Neka bude znano da Gđa Vajt nikada nije napisala “tri najsvetija bića”. Ona nije autor ovih reči. Sada ćemo pažljivo pormotriti šta kažu svedočanstva i neka svi budu upoznati sa činjeničnim stanjem po ovom pitanju.

Ova izjava je u stvari izveštaj o propovedi koju je Gđa Vajt držala u subotu popodne 20-og oktobra, 1906-te u Okladnu, Kalifornija. Ovaj izveštaj je načinjen nakon njene smrti. Izjava se pojavljuje i u knjizi Propovedi i Razgovori,Knjiga 1. U predgovoru knjige nam je rečeno:

“SVE PORUKE KOJE SU OBJAVLJENE U OVOM TOMU POTIČU OD JAVNIH I STENOGRAFSKIH IZVEŠTAJA ILI SU PRIPREMLJENI ZA TU POTREBU. MNOGE PROPOVEDI ELEN VAJT MOGU SE NAĆI U REVIEW AND HERALDI I U SIGNS OF TIMES, ALI SVI OVI KOJI SU UKLJUČENI U OVOM SERIAJLU SU IZVUČENI IZ RANIJE NEOBJAVLJENIH RUKOPISA  I ONAKO KAKO SE POJAVLJUJU U NAŠIM DOKUMENTIMA. IAKO NIJE BILO KASETOFONA U VREME ELEN VAJT, OSOBA MOŽE STEĆI PRAVI OSEĆAJ ELEN VAJT KAO GOVORNIKA ČITAJUĆI OVU KNJIGU.” (p.i)

Ovo je veoma iskreno priznanje koje nam govori da Gđa Vajt nije napisala te reči; nego su to pre izveštaji onoga što je govorila. Veoma je očigledno da je mala greška napravljena prilikom izveštavanja sa ove propovedi. Sama Gđa Vajt nas je upozorila na ovo govoreći:

“A sada govorim svima onima koji imaju želju da poznaju istinu: Ne pridajte važnosti neautentičnim izveštajima o onome što je sestra Vajt, rekla, uradila ili napisala. Ako želite da znate šta je Gospod obznanio kroz nju, čitajte njena izdata dela. {E. G. White, Testimonies Volume 5, p. 696}

Dakle, rekla nam je da čitamo njena izdata dela. Ovo je veoma bitno da upamtimo. Zašto ona preporučuje svoja izdata dela pre nego izveštaje onogo što je možda ili možda nije rekla? Veoma je jednostavno; znala je sve što se objavljuje jer je pročitala sve rukopise pre izdavanja:

“Pročitala sam sve što je kopirano, da se uverim da je sve onako kako treba da bude. Pročitala sam sve rukopise knjiga pre nego što su poslati na štampu.” {E. G. White, Selected Messages Book 3, p. 90}

“Sve svoje publikacije sam veoma temeljno proučila. Ne želim da se išta pojavi u štampi bez prethodnog brižljivog pregleda.” {10MR 12.4}

Naravno, Elen Vajt nije mogla proveriti ništa što je objavljivano nako n njene smrti. Zato nas je uputila da čitamo njena objavljena dela jer ih je veoma pažljivo pregledala. Interesantno je da je ova izjava o “tri najsvetija bića” ugledal svetlost dana tek nedavno. Datum koji je naveden je sledeći:

“ White Estates: Izdato 16, marta 1976-te” {Manuscript Releases 7, p. 273}

Bilo bi veoma teško da lično pregleda ove izveštaje lično jer je bila pokojna već dugo vremena! Ne postoje dokazi koji mogu pokazati da je Gđa Vajt ikada proverila reči “tri najsvetija bića”!

Sada pokažimo kako je izveštač napravio grešku tvrdeći da je Gđa Vajt rekla “tri najsvetija bića”. Sve što trebamo učiniti jeste da pregleamo njena objavljena dela kao što nas je i uputila. Koliko božanskih bića postoji prema objavljenim delima Elen Vajt?

“Hrist-Reč, jedinorodni sin Božiji, je bio jeno sa Ocem, — jedno u prirodi, karakteru i nameni,– jedino biće u celom univerzumu koje je moglo ući na savet i videti sve namere Božije. {E. G. White, The Great Controversy, p.493}

Ovo nam jasno govori da ne postoji nijedno drugo biće pored Hrista ko može ući na savet sa Bogom. Nijedno drugo biće u celom univerzumu! To čini svega dva bića. Sveti Duh ne može biti biće, jer bi to značilo da ne može ući na savet sa Bogom!  Ali to smo već znali jer nam je biblija još davno pojasnila to (Zaharija 6:12,13). Sestra Vajt nikada ne pominje još neko biće koje ima dozvolu da uđe na savet sa Bogom.

Kako je to moguće ako jeona zaista bila pristalica trojstva, kao što neki tvrde za nju?

Gde je “Bog Sveti Duh”? Jedino drugo biće koje je htelo da uđe na savet sa Bogom i njegovim Sinom je Lucifer. On je bio taj koji je želeo da nebeski savet uključuje i treću ososbu! Neka čitaoci sada pročitaju prvo poglavlje Patrijarsi i Proroci i uverite se da li je to istina ili nije. Ali, ima još:

Jedino biće koje je bilo jedno sa Bogom živelo je po zakonu u ljudskoj formi, spustio se u život običnog radnika, i radio je za stolarevim stolom sa svojim zemaljskim roditeljem.” {E. G. White, Signs of the Times, October 14, 1897 par. 3}

Ovde ona jasno i jednostavno govori da je Hrist jedino biće koje je jedno sa Bogom. Ne pominje se niko više ko je “jedno” sa Bogom osim Hrista. To je svega dva bića. Samo iz slučaja da neko ne kaže da “ako sveti duh nije pomenut ne znači da nije bio tamo” da naglasimo reč jedino. Kada koristi tu reč Gđa Vajt isključuje sve ostale opsije i mogućnosti. Nemoguće je da kaže jedino i da posle negde drugde kaže nešto kontradiktorno. Isti jednostavni jezik je korišten i u sledećem citatu:

Jedino Otac i Sin trebaju biti uzviišeni.” {E. G. White, The Youth’s Instructor, July 7, 1898 par. 2}

Gornja izjava bi sama trebala biti dovoljna da odbaci svaku teoriju o trojstvu. Iskreno, kako bi Elen Vajt (ako je zaista podržaval trojstvo) mogal dati izjavu kao što je ta? Postavimo ponovo sebi često postavljeno pitanje: “Gde je Bog Sveti Duh”? Ako Otac i Sin jedino trebaju biti uzvišeni, šta nam je onda činiti sa “Bogom Svetim Duhom”? Sigurno tvrdimo da sluga Božiji nije verovala u tu doktrinu koja je obeležena kao mati kurvama, niti u bilo koju od njenih mnogih formi.

Pogledajmo dodatne dokaze koji će potvrditi gore pisano. Savetovani smo da tražimo više dokaza radije nego da se zadovoljimo jednom ili dvema izjavama. Neka svaki čitatelj razmisli o ovom pitanju: ko je treće najviše biće na nebesima? Ovo je veoma važno pitanje u svetlu izjave o “tri najsvetija bića”. Nećemo nagađati tražeći odgovor na ovo pitanje. U objavljenim delima jasno nam je dat odgovor:

“Otkrivajući  veo koji sakriva slavu Božiju, ona pokazuje Njega na Njegovom mestu, svetog i višnjeg, uzvišenog, ne usamljenog, već okruženog desetinama hiljada puta desetinama hiljada svetih, srećnih bića, svako čekajući da ponese poruku, sva nebesa su u aktivnoj komunikaciji sa svakim delom univerzuma kroz razne kanale i da se najsvetiji naginje sa svog trona, slušajući svaki izgovoren glas, posmatrajući kretanje svake zemaljske sile. Najviše biće je snishodljivo najnižima, opravdavajući ili osuđujući svako delo.” {UL 23.3}

„Bog je moralni vladar kao što je i otac. On je davalac zakona.“ {12MR 208} 

“Sin Božiji je sledeći po autoritetu pored velikog davaoca zakona.” {2SP 9}

Jedino biće koje je bilo jedno sa Bogom živelo je po zakonu u ljudskoj formi, spustio se u život običnog radnika, i radio je za stolarevim stolom sa svojim zemaljskim roditeljem.” {ST, October 14, 1897 par. 3}

“Gospod mi je pokazao da je sotona jednom bio poštovan anđeo, sledeći do Isusa Hrista.” {1SG 17}

“Kada govori o sotoni, naš Gospod kaže daon “nije obitavao u istini.” On je jednom bio anđeo zaklanjač, slavan u lepoti i svetosti. Bio je sledeći do Hrista po položaju i karakteru.” {RH, October 22, 1895 par. 1}

Sotona je na nebesima, pre svoje pobune, bio visok izvišen anđeo, sledeći po časti do Božijeg dragog Sina. Njegov karakter je bio blag i izražavao je sreću kao i kod drugih anđela. Njegovo čelo je bilo visoko i široko, pokazujući veliki intelekt. Njegova forma je bila savršena; njegovo držanje je bilo plemenito i veličanstveno. Posebno svetlo je osvetljavalo njegov karakter i sijalo je oko njega svetlije i lepše nego kod drugih anđela; ali ipak, Isus, dragi Božiji Sin imao je nadmoćnost nad nebeskom vojskom. On je bio jedno sa Ocem pre nego što su anđeli nastali. Sotona je bio ljubomoran na hrista, i uskoro je hteo da preuzme komandu koja je pripadala samo Hristu.” {1SP 17.1}

“Zar Sotona ne beše svetlonoša, delioc Božje slave na nebesima i sledeći do Isusa u moći i veličanstvu?” {RH, November 17, 1891 par. 3}

Greh je nastao u njemu, koji je, sledeći do Hrista, bio omiljen kod Boga, i najviši po moći i slavi u odnosu na ostale stanovnike nebesa. Pre svog pada, Lucifer je bio heruvim, svet i neokaljan.” {4SP 316}

“Hristovo poniženje se ne shvata i ne ceni. Četrdeset dana i noći je bio izložen kušanju neprijatelja—onoga ko je jednom bio anđeo sledeći do Hrista po veličanstvu i slavi u nebeskim dvorovima. Kazano je, uzzvisio si se zbog svoje lepote, i tako dalje.. Ali on je želeo da zauzima Hristovo mesto, a Hrist je bio jedno sa beskonačnim Bogom; i zbog toga mu to nije dozvoljeno, postao je ljubomoran, i on je izvor greha.” {16MR 180.1}

Dozvolite da ilustrujemo ono što smo otkrili do sada:

Bog Otac – Najviše biće i veliki zakonodavac.

Sin Božiji – Sledeći po autoritetu, jedino biće koje je bilo jedno sa Bogom.

Lucifer – Treće najviše biće, sledeći do Hrista po moći, veličanstvu, uzvišenju, karakteru, časti i slavi.

Gornje objašnjenje ne ostavlja prostora za treće nebesko biće. Očigledno je da je treće mesto po poziciji na nebu imalo stvoreno biće. Čak i posle pada Lucifera, treće najviše biće je jasno indentifikovano za nas:

Gavrilo je bio onaj anđeo sledeći do Sina Božijeg, koji je došao Danilu sa božanskom porukom.” {DA 234}

Iz gornjih svedočanstava jasno vidimo da je treća pozicija na nebesima uvek bila zauzeta od strane stvorenog bića, i pre i posle Luciferovog pada. Ovo bi trebalo da bude jasno svakoj osobi. Težina ovih dokaza se ne može olako gurnuti sa strane. Insistirati na nečemu drugome na osnovu samo jednog izveštaja može samo otkriti tvrdoglavu želju da se podržava neutemeljena teorija. Ove njene jasne izjave su iz njenih izdatih knjiga, nisu neke izjave koje su izdate posle njene smrti. Ovo su autentične izjave koje je ona pregledala i proverila i na koje se tada pretplatila cela crkva. U drugu ruku, izjave koje se pojavljuju posthumno i koje jasno kontradikuju autentičnim delima, moraju biti dobro ispitane i proučene uz svetlo objavljenih knjiga. Ovo je jedini način da dostignemo istinu. Ne možemo ugrabiti samo jednu izjavu, jer nam se dopada šta kaže i ignorisati kompletna objavljenja dela za koja nam ona govori da su najpreciznija i autentična izvešća njenih verovanja i učenja. Naša je molitva da oni koji žele da slušaju proroka poslušaju ovaj savet.