Naslovna Prividno trinitarističke izjave Ellen White

Prividno trinitarističke izjave Ellen White

Ellen G. White

Ellen G. White

Ako li kome od vas nedostaje premudrosti, neka ište u Boga koji daje svakome bez razlike i ne kori nikoga, i daće mu se; Jakov 1:5

Primarni cilj ovog dela ije toliko da dokaže trojstvo kao pogrešnu doktrinu koliko da interpretira izjave Elen Vajt o Božanstvu tako da ništa ne ostane kontradiktorno. Ovo nije opširan traktat o izjavama koje su ovde u pitanju, niti je opširna kolekcija tih izjava.

Obično je slučaj sa ovom temom da pre radije nego kasnije neko uzme u obzir knjigu Evanđelizam (posebno stranice 613-617) i trijumfalno prikaže te redove kao čvrstu odbranu doktrine trojstva. Na žalost mnogi ljudi zaboravljaju na opšte principe razumevanja svedočanstava. Ovako to sestra Vajt prikazuje,

It is usually the case with this topic that sooner rather than later someone will turn to the book Evangelism (specifically pages 613-617) and triumphantly present those passages as a solid defense of the doctrine of the trinity. Sadly many people forget the basic principles of understanding the Testimonies. This is how Sister White puts it,

“Svedočanstva će biti ključ koji će objasniti poruku koja je data, kao što se pismo pismom dokazuje.” “Po pitanju svedočanstava, ništa nije ignorisano, odbačeno, već se moraju uzeti u obzir vreme i mesto {E. G. White, Selected Messages Book 1, pp. 42, 57}

Koristićemo ova pravila da pregledamo neke od ovih redova.