Joseph Bates (1792 – 1872)

Joseph Bates

Joseph Bates

Sa petnaest godina Džozef Bejts je plovio na komercijalnom brodu i sledećih dvadeset i jednu godinu radio kao mornar. Vratio se civilnom životu 1828-me sa malim bogatstvom. Radio je na tome da otvori industrijsku školu kada je 1839-te prihvatio Vilijam Milerove ideje o Hristovom brzom povratku. Za samo godinu dana, umirovljeni pomorski kapetan je postao poštovani evanđelista i duhovni vođa među adventistima. Predsedavao je jednom od najranijih adventističkih konferencija. Početkom 1845-te, Bejts je proviđenjem shvatio istinu o Suboti. Posetio je Vašington

Nju Hempšir gde je grupa Adventista počela da proučava o semom danu. Učvršćen ovim iskustvom, postao je apostol ove nove doktrine.1846-te je objavio traktat na 48 stranica na tu temu. Kapetan Bejts je bio prisutan na konferenciji 1848-me gde su se bitna biblijska učenja izvukla iz zlatnog rudnika svetog pisma od strane Adventista koji su držali subotu. Ove nove doktrine su postale platforme vere Adventista Sedmog Dana, a on je bio jedan od prvih pionira. Poštovani kapetan je bio najstariji član među pionirima u crkvi i postao je pvi predsednik konferencije Adventista Sedmoga Dana u Mičigenu 1861-ve. Doživeo je duboku starost. Kapetan Bejts je bio duhovan čovek sa jasnim pogledima i hrabar kao lav. On je bio među onima koji su proučavali da polože temelje naše vere: “Moj muž, uz starešine Džozefa Bejtsa, Stivena Pirsa, Hirama Edsona i ostalih koji su bili željni, plemeniti i istiniti, je bio među onima koji su posle 1844-te tražili istinu kao skriveno blago.” {E. G. White, Testimonies to Ministers and Gospel Workers, pp. 23, 24}

“Moji roditelji su bili dugogodišnji članovi crkve Kongregacionalista, sa svom svojo do tad obraćenom decom i nadali su se da ćemo se i mi ujediniti sa njima. Ali oni su prihvatili neke tačke koje ja nisam mogao razumeti. Navešću samo dve: Njihov način krštenja i doktrinu o trojstvu. Moj otac, koji je bio dugogodišnji đakon u njihovim redovima, trudio se da me ubedi da su bili u pravu po pitanju tih tačaka doktrine. Rekao mi je, “Krstio sam te dok si bio malo dete.” Odgovorio sam mu da je to možda po njegovoj veri, ali da nas biblija uči da prvo moramo verovati a tek onda se krstiti(Marko XVI,16;1Pet.III,21) i da nisam bio u stanju verovati kao dete.

Po pitanju trojstva, zaključio sam da mi nije moguće verovati da je Gospod Isus Hrist, Očev Sin, takođe i svemogući Bog, Otac, jedno isto biće. Rekao sa svom ocu, “Ako me možeš uveriti da smo i nas dvojica jedno u tom smislu, da si ti moj otac, i ja tvoj sin; a takođe sam i tvoj otac, a ti moj sin, onda ću moći da verujem u trojstvo.” {J. Bates, The Autobiography of Elder Joseph Bates, pp. 204, 205. 1868}

“Još jedna stvar: Mnogi se rugaju onima iz naše družine koji su se pridružili Šejkerima (Religiozna Sekta; prim.prev.). Ja kažem da treba prvo njih da bude sramota koji su tako jasno i precizno propovedali skori Hristov dolazak koji će doći lično da okupi svoje svete, a onda su se odvojili i otišli da se pridruže Šejkerima u njihovoj veri, koja tvrdi da je Isus došao duhovno u njihovoj majci, En Li, pre više od sedamdeset godina. Ovo je, bez sumnje, zato što su ranije verovali u doktrinu trojstva. Kako možete naći grešku i njihovoj veri dok učite tu doktrinu koja nikada neće biti shvaćena?… Mi verujemo da su Petar i njegov gospodar rešili ovo pitanje bez dalje rasprave (Matej 16:13-19); I ne vidim kako Danilo i Jovan nisu potvrdili da je Hrist Sin, a ne Bog Otac. Kako je Danilo mogao objasniti svoju viziju iz sedme glave, ako je “Hrist Bog.” On ovde vidi jednoga kao “Sina čovječijeg ( i ne može biti dokazano da je to bilo koja druga osoba), kome je data vlast, i slava i carstvo;” od strane starca. Onda i Jovan objašnjava kako jedan sedi na prestolu sa knjigom u svojoj desnoj ruci, i jasno je video Isusa kako prilazi i uzima knjigu iz ruke onog koji sedi na prestolu. Ako je moguće da se ove dve potpuno različite transakcije odigraju u jednoj osobi, onda mogu poverovati da je Bog umro i bio sahranje umesto Isusa, i da je Pavle pogrešio kada je rekao, “I sada Bog mira koji vrati iz mrtvih našeg mrtvog Gospoda Isusa, tog velikog pastira ovaca” Itd… i da Isus nije mislio to kada je rekao da je došao od Boga i da ide k Bogu, itd; i još mnogo toga, ako je potrebno da se dokaže apsurdnost takve vere.” {Joseph Bates in a letter to William Miller, Past and Present Experience, pp. 187, 188. 1848}

“Ali vi kažete, Bog je Duh. ( Nema sumnje da Njegov Duh prožima sav svemir i sve u njemu što ima život.)” {J. Bates, The Opening Heavens, p. 18. 1846}