Da Li Je Trojstvo Istina – Kratak Osvrt

Dec 13, 2014 No Comments by

Jedna od Biblijskih potvrda reči Ellen White da je Sveti Duh koji je došao lično sam Isus, odvojen od Svog tela, nalazi se u Poslanici Galatima 4,6:

„I budući da ste sinovi, posla Bog DUHA SINA SVOJEGA u srca vaša, koji viče: Ava oče!“

Tekst u 1. Jovanovoj 5,7 koji mnogi koriste kao najjai dokaz je naknadno ubaeni stih o Trojstvu:

„Jer je Troje to svjedoi na nebu: Otac, Rije, i Sveti Duh; i ovo je Troje jedno“

Katolika latinska Nova Vulgata, izdata 1979 nakon 2.og Vatikanskog Koncila vie ne sadri taj tekst o Trojstvu Oca Sina i Svetog Duha, i potvrdjeno je priznanjem same Katolike crkve da je on ubaen, iako time sami povlae jedan od njihovih glavnih argumenata za Trojstvo.

http://de.wikipedia.org/wiki/Comma_Johanneum

Ovaj tekst je isto odbijen zvaninim stavom Adventistike crkve u priruniku za propovednike 1962:

“For there are three.” Hebrew practice, based on Deut. 17:6; 19:5: etc. demanded consistent testimony from two or three Witnesses before action was taken in certain legal disputes. John is here citing three witnesses in support in the divinity of his Master (1 John 5:5, 6, 8), thus assuring his readers of the reliability of his statement.Textual evidence attests (cf. p. 10) the omission of the passage “in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. And there are three that bear witness in earth.” The resultant reading of vs. 7, 8 are as follows:”for three that bear record, the Spirit, and the Water, and the Blood: and these three agree in one.” The passage as given in the KJV is in no Greek MS earlier than the 15th and 16th centuries. The disputed words found their way into the KJV by way of the Greek text of Erasmus (see Vol. V, p. 141). It is said that Erasmus offered to include the disputed words in his Greek testament if he were shown one Greek MS that contained them. A library in Dublin produced such a MS (known as 34), and Erasmus included the passage in his text. It is now believed that the later editions of the Vulgate acquired the passage by the mistake of a scribe who included an exegetical marginal comment in the Bible text that he was copying. The disputed words have been widely used in support of the doctrine of the Trinity, but in view of such overwhelming evidence against their authenticity, their support is valueless and should not be used. In spite of their appearance in the Vulgate A Catholic Commentary on Holy Scripture freely admits regarding these words: “it is now generally held that this passage, called the Comma Johanneum, is a gloss that crept into the text of the Old Latin and Vulgate at an early date, but found its way into the Greek text only in the 15th and 16th centuries“. (Thomas Nelson and Sons, 1951, p. 1186) emphasis supplied.“

The Seventh-day Adventist Bible Commentary – Vol 7. p. 675 [1962 edition emphasis supplied]
2) Sin od Ellen White William je
1935 izjavio da je rastuen, to su NEKI propovednici POELI da

propovedaju Trojstvo i nauku da je Sveti Duh individua:

“Izjave i tvrdnje nekih naih propovednika, u njihovim nastojanjima da dokau da je Sveti Duh individua kao Bog Otac i Hrist, veni Sin, me zbunjuju, a ponekad i rastuuju. Jedan popularni uitelj je rekao “Moemo Ga smatrati, kao Kolegu koji je ovde dole da sređuje stvari.” Moja zbunjenost je smanjena kada sam naučio iz rečnika da značenje ličnosti označavaju karakteristike. Opisano je na taj nain da sam zakljuio da moe postojati linost bez telesne forme koju poseduju Otac i Sin. Postoje mnogi stihovi koji govore o Ocu i Sinu, a nedostatak stihova koji opisuju zajednički rad Oca i Svetog Duha, ili Hrista i Svetog Duha, me je navelo da verujem da je Duh bez linosti bio predstavnik Oca i Sina kroz univerzum, i da oni kroz Svetog Duha obitavaju u naim srcima i ine nas jednim sa Ocem i Sinom”

{Letter, W. C. White to H. W. Carr, April 30, 1935}

Primedba: Da je Ellen White posle 1900 zajedno sa pionirima „shvatila“ i propovedala Trojstvo, onda on ne bi to demantovao, nego bi podržao već „usvojenu istinu“

“Sprečen ljudskim obličjem, HRIST nije mogao biti na svakom mestu Lično; samim tim, u njihovu korist je bilo da ih On ostavi, da ode k Ocu i da pošalje Svetog Duha da bude Njegov naslednik na Zemlji. SVETI DUH JE ON SAM, razdvojen od ljudskog obličja i nezavisan. On će predstavljati Sebe kao prisutnog na svim mestima kroz Svog Svetog Duha, kao Sveprisutan.”

(Ellen White, Objavljeni Rukopisi Vol.14, str. 23)

Čežnja Vekova o tri Osobe Božanstva sa pitanjem da li je tu potvrdjeno Trojstvo:

“Grehu se može jedino odoleti i pobediti ga kroz silnu podršku Treće Osobe Božanstva, koja dolazi sa neumanjenom snagom i puninom Božje sile.” (Ellen White, Čeznja Vekova, orig. Strana 671)

Da li ovaj na prvi pogled jasan tekst potvrdjuje nauku o Trojstvu? Poznata je činjenica, da je Ellen White, dok je to pred drugima pisala, posle par sekundi razmišljanja precrtala reč Osoba i zamenila je rečju Ličnost! Ipak je u štampanom izdanju te knjige za vreme njenog dugogodišnjeg odsustva za vreme boravka u Australiji Paciffic Press stavio reč Osoba. Kada se vratila, oficijelno je prekinula svaki kontakt sa tom izdavačkom kućom! Ipak, reč osoba ili ličnost nisu u odgovoru na ovo pitanje odlučujuci, i Ellen White je tada samo želela da ne bude pogrešno shvaćena, pošto je upravo u to vreme besneo konflikt sa lažnom naukom Dr. Kellogg- a, i ona želela da naglasi, da Sveti Duh nije neka nesvesna sila. Šta je mislila sa izrazom Ličnost je 1935 objasnio njen sin William…

Zato je tekst u Velikoj Borbi, u glavi „Poreklo Zla“ strana 401, potpuno jasan:

„HRISTOS, Reč, jedinorodni Božji Sin, bio je jedno sa večnim Ocem – jedno po prirodi, karakteru i namerama – JEDINO BIE U CELOM SVEMIRU KOJE JE MOGLO DA ZNA SVE BOŽJE PLANOVE I ODLUKE. Kroz Hrista je Otac delovao kod stvaranja svih nebeskih bića“

Iz tog razloga je prosto neshvatljivo, da je pored tako jasne istine Sotona mogao da tako duboko prevari veći deo Božjeg naroda! Danas nadležne vodje otpada u Božjoj crkvi na tom mestu Velike Borbe idu u tako duboku i otvorenu borbu protiv istine, da uz dopisanu zvezdicu pišu da se tu Sveti Duh podrazumeva, jer mi verujemo u Trojstvo! U toj rečenici stoji najjasnije, da je Isus jedino Božansko Biće u CELOM svemiru pored Oca! Kada im se ovaj citat spomene, oni onda naglašavaju da se to jednako odnosi na Svetog Duha! Ali Ellen White je jasna i ove reči je NEMOGUĆE protumačiti drugačije jer JASNO stoji da je Isus JEDINO BIĆE U CELOM SVEMIRU. Da je Sveti Duh Božansko Biće a ne zajednički Duh koji izlazi od Njih i čini ih SVEPRISUTNIMA u CELOM svemiru, dok su Oni istovremeno u telesnoj vidnoj formi na prestolu u nebeskom Jerusalimu, gde razgovaraju sa Svojim narodom, Andjelima i gostima sa drugih planeta…Pa zar stvarno gledamo kao realnu besmislicu da Sveti Duh ne bi znao Očevo mišljenje da nezavisno Božansko Biće, tj. razgovarao sa Njemu ravnim Ocem i Sinom?

Citat EGW iz Svedočanstava za crkvu sveska V strana 200 u prevodu, glava “pravi misionarski duh”:

“Hladnim naporima, bez pomoći Svetog Duha, neće postići ništa. Duh Hristov treba da side na njih kao nekada na sinove proročke. Tada će oni prema dušama za koje se zalažu ispoljavati takvu ljubav kakvu je Isus primerom pokazivao u svom životu.”

Draga Braćo i Sestre, posle ovog poslednjeg citata ne mozemo imati sumnju da Trojstvo nije istina i da shvatimo da je Trojstvo jedna od najjačih i najopasnijih otpadnih nauka ubačenih nakon smrti Ellen White, i da je ona napisala da će posle Alpha otpada od Kelloga na tom pordručju doći Omega otpad, koji će zahvatiti većinu Božje crkve! Zato je besmislen argument, kad se napadi na zastupnike istine argumentuju da se prestupa nauka crkvene većine! Najvise korištenu knjigu EVANGELIZAM u „dokazivanju“ Trojstva je sastavio Dr. Froom u vreme izjave William-a White, sa citatima EGW izvučenih iz konteksta, i koji je sam otvoreno izjavio da će ukloniti sve stare nauke koje nas sramote pred drugim crkvama, i da su mu u tome pomogla dva neadventistička teologa, koji „bolje razumeju istinu nego Adventisti“, a uz lično učešće u pisanju 28 tačaka verovanja ubacio i Trojstvo kao deo našeg verovanja….

Papa Franciskus je sam izjavio, da je Trojstvo NAJVAŽNIJA nauka Katoličke ckrve i da će se kroz nju spojiti sve crkve. Zato nije čudno da se i u našoj crkvi sve više pojačava ekumenizam! Iz tog razloga Isus odlaže Svoj dolazak, jer 144000 moraju imati potpunu istinu, i potpunu bezgrešnost nakon kraja vremena milosti. Ali ovom lažnom naukom su zaslepnjeni i najverniji ljudi. U stvari prihvatanje Trojstva predstavlja isto klanjanje zveri, koje po opisu iz Otkrivenja ima tri nezavisne komponente, od kojih je dovoljno prihvatiti samo jednu i izgubiti spasenje: Žig zveri ILI njeno ime ILI broj imena njezinog, a to je objašnjeno u skripti „Šta je treći način klanjanja zveri kroz broj 666?”. Da naglasim, čak i ako tada budemo držali subotu, a prihvatimo jednu od druge dve, izgubićemo večni život, jer stih u Otkrivenju jasno kaže ILI ILI ILI, a ne obavezno sve zajedno!

Opširnije i kompletno objašnjenje ove tematike se nalazi na Internet-stranici www.istinaotrojstvu.com

Tu se nalaze i skripte kao “Trojstvo – Da li je Isus oduvek Sin?”, “Prof. Dr. Radiša Antić o Trojstvu, mesu i ekumenizmu”, kao i svi citati EGW i pionira pored ostalih skripti i propovedi koje ne ostavljaju dilemu.

Uncategorized

About the author

The author didnt add any Information to his profile yet
No Responses to “Da Li Je Trojstvo Istina – Kratak Osvrt”

Leave a Reply