Zašto ovaj blog?

Sep 25, 2013 No Comments

Istina o Božjoj prirodi je kamen temeljac verovanja svakog hrišćanina. Isus kaže da je poznavanje pravog Boga život večni. Istina o Bogu, Ocu, i njegovom jedinorodnom Sinu Isusu Hristu je bila jedno od temeljnih verovanja Crkve Adventista Sedmog Dana skoro 100 godina. Na žalost, samo par decenija nakon smrti Božjeg proroka, Ellen White, doktrina o […]

Read more